Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > AE-Agró > Documents > Al·legacions i Denúncies > Al·legacions contra el projecte de planta de tractament de residus (...)

Al·legacions contra el projecte de planta de tractament de residus industrials perillosos en Parc Sagunt

dimecres 11 de març de 2009, per  Gelo

L’empresa MAGMA TRATAMIENTOS S.L.U. ja ha presentat a l’ajuntamet de Sagunt el seu projecte per montar una planta de tractament i gestió de residus industrials. La llista de productes potencialment perillosos que passarien per la planta ocupa un llistat de 21 pàgines! I el lloc triat per montar-la està a menys de 250 metres dels límits de l’espai protegit del Marjal dels Moros.

Si tenim en compte que el risc de contaminar les capes freàtiques és altíssim, per la permeabilitat del terreny; que les emissions de sustàncies tòxiques i cancerígenes es produiran per manca d’un sistema efectiu de filtratge de gasos; y que la segura barreja de productes tindrà com a consecuència la creació de mixtures químiques encara més perilloses, tòxiques i de comportament impredecible; s’ens fa molt difícil pensar que esta mena d’activitat siga compatible amb l’idea d’un parc industrial net i respectuós amb l’ecologia que ens van vendre.

Acció Ecologista - Agró ja ha presentat les al·legacions en contra d’aquest nou atemptat contra el medi ambient. I és que pensem que la solució no hauria de ser aquesta. Cada industria hauria d’asumir la seva responsabilitat sobre els residus que produeix, i hauria d’implementar un plan de tractament que minimitzi la contaminació de tot tipus.

Carpeta

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?