Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Residus > Bonig torna a decantar-se per la incineració en lloc de fomentar la (...)

Comissió de Residus

Bonig torna a decantar-se per la incineració en lloc de fomentar la prevenció de residus

El Programa de Prevenció de Residus de la Conselleria és un document inútil que només pretén acomplir tràmits per a justificar la incineració

dimecres 9 de juliol de 2014, per  AE-Agró

Per a la Comissió de Residus d’Acció Ecologista-Agró el Programa de Prevenció del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, que actualment es troba en fase de consulta, és un document decebedor i inútil, redactat amb l’únic objectiu d’acomplir el tràmit administratiu per a posteriorment justificar l’aposta de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient per la incineració. Este programa manca de dades reals, a partir de les quals realitzar veritables polítiques de prevenció de residus, i descarrega sobre la ciutadania les responsabilitats que es nega a assumir la consellera Bonig: aplicar mesures per a reduir la generació de residus i potenciar el reciclatge.

Inútil i decebedor. Així és com es pot definir el Programa de Prevenció del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana que ha redactat la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i que actualment es troba en la fase de consulta, abans d’eixir a exposició pública. Segons la Comissió de Residus d’Acció Ecologista-Agró, este programa no es basa en dades reals, ignora les experiències anteriors i fins i tot obvia el contingut del Pla Nacional Integral de Residus de l’Estat Espanyol. El resultat de totes estes deficiències és que el document elaborat per la Conselleria de Medi Ambient no té uns objectius clars i es perd en un seguit de declaracions d’intencions i generalitats que no donen cap solució tècnica real per a la problemàtica de la prevenció de residus i del foment del reciclatge.

Per exemple, pel que respecta a la reducció de residus urbans es planteja la signatura voluntària d’acords amb agents econòmics, però no es proposa cap mesura concreta, quan ja hi ha ajuntaments que des de fa anys desenvolupen actuacions que podrien incloure’s en el Programa de Prevenció de Residus de la Conselleria. Este és el cas de l’arreplegada selectiva d’olis domèstics o roba i calcer. Malgrat l’existència d’estes experiències i altres semblants, el document redactat per la Conselleria no les contempla i, per tant, ni aporta dades de la quantitat d’oli o de roba que s’arreplega per part dels ajuntaments ni proposa cap mesura per a millorar estos sistemes.

Pel que respecta a la reducció i el reciclatge d’envasos, el programa de la Conselleria replica les mateixes deficiències i, simplement, declina aplicar mesures concretes que milloren el deficient sistema actual. El document de la Conselleria fa referència al Pla Nacional Integral de Residus de l’Estat Espanyol, però després ignora el seu contingut, per exemple en el cas de les bosses d’un sol ús i el calendari estatal per a la seua substitució. Per a gestionar i reduir les bosses d’un sol ús, la Conselleria proposa unes generalitats sense cap valor pràctic i descarrega sobre la ciutadania la responsabilitat de previndre la generació d’este tipus de residus.

Amb els residus orgànics, que segons la Conselleria representen un eix vertebrador del seu Pla Integral de Residus, ocorre el mateix que amb les bosses de plàstic d’un sol ús i la resta d’envasos. Segons el Programa de Prevenció de Residus, millorar la seua arreplegada selectiva no és responsabilitat ni de la Conselleria ni dels ajuntaments, sinó dels ciutadans i, per tant, no aporta cap mesura per a perfeccionar este procés.

Pel que respecta a les taxes que paga cada ciutadà per la gestió dels residus, la Conselleria pretén continuar aplicant el principi de responsabilitat del productor de la mateixa manera que fins ara. O siga, un model distint per consorci. Després d’anys d’experiències diferents, l’administració valenciana hauria de ser capaç de plantejar ja quin és el millor model de taxa per a reduir la producció de residus: pes dels residus entrats en les plantes de tractament, volum d’aigua consumida, tipus d’immoble... Però, la consellera Bonig és incapaç de fer-ho o simplement no té cap interés a solucionar esta qüestió.

A més a més, en matèria de taxes, la Conselleria hauria de plantejar un sistema on cada ciutadà no pague el mateix que el seu veí, sinó que la taxa varie en funció de la generació de residus i del reciclatge: Qui més residus genere, que pague més, i qui més recicle, que pague menys. Però açò, sembla que tampoc no l’interessa a la senyora Bonig.

Davant de la manca de rigor i voluntat política per a elaborar un veritable programa de prevenció de residus, AE-Agró ja s’ha adreçat a la Conselleria per a exigir que modifique completament este document que, segons la Comissió de Residus de l’organització ecologista, només té com a objectiu acomplir el tràmit administratiu i justificar en el futur la descabellada aposta per la incineració de la consellera Isabel Bonig.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : AE-Agró, Ecologistas en Acción, CC.OO i UGT s’oposen a la incineració dels residus urbans

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?