Arrel de la web > Portal de Transparència > Informació institucional, organitzativa i de planificació > Comissió Permanent > Comissió Permanent: Acta reunió maig 2016

Pam a pam

Comissió Permanent: Acta reunió maig 2016

dilluns 20 de juny de 2016, per  AE-Agró

Reunida la Comissió Permanent d’Acció Ecologista-Agró a la Casa Verda de València, l’11 de maig de 2016, amb la presència d’Eva Tudela (La Ribera) com a presidenta, Gemma Simón (València en Bici) com a secretària, Alicia Moreno (Camp de Morvedre), Teresa Soto (Comissió Forestal), Ana María Torres (Marfull) i Cristina Navarro (Comissió de l’Aigua) com a vocals, i Mercé Doménech, com a secretària tècnica. Disculpen assistència, Celia Tello (Comissió Jurídica) com a tresorera i Marcos Pla (Comissió de Participació), Víctor Navarro (Comissió de Territori) com a vocals. S’aprova l’acta de la reunió d’abril i es tracten els següents temes:

Jornada Tècnica sobre Patrimoni Arbori Monumental

Alicia Moreno, vocal del col·lectiu comarcal d’Acció Ecologista-Agró Camp de Morvedre, informa de la Jornada Tècnica sobre Patrimoni Arbori Monumental a la que ha assistit i que es va celebrar al Jardí Botànic de la Universitat de València el 10 de maig. En la jornada es va parlar sobre la normativa. També sobre la manca de protecció d’arbustos monumentals. El catàleg oficial només protegix arbres, tant autòctons com al·lòctons, però exclou els arbustos per les seues dimensions.

Balanç reunions sobre residus del CAPMA

Respecte a les reunions organitzades pel Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient (CAPMA) de la Generalitat Valenciana sobre els canvis en la política de residus autonòmica, Alicia Moreno, com a participant en estes reunions, manifesta que cal convocar i facilitar la documentació amb més temps i també més participació ciutadana abans de posar en marxa campanyes d’este tipus. A més a més, lamenta i es queixa de la falta d’informació i de la falta d’estudi de viabilitat econòmica d’esta iniciativa. Considera, també, que s’hauria de realitzar una estimació dels costos que van a suposar les noves instal·lacions de recollida de residus a les tendes i comerços locals. Finalment, qüestiona el tractament final dels residus, ja que en principi va a continuar sent el mateix.

Junta Rectora del Parc Natural de la Serra Calderona

Teresa Soto, com a vocal de la Comissió Forestal i representant actual d’AE-Agró en la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra Calderona, planteja que existixen problemes per la manca d’assistència d’AE-Agró a les reunions durant molts anys (quan no teníem dret a participar). Actualment podem assistir amb veu però sense vot, malgrat que associacions com les de ciclistes i motocròs sí que tenen dret a vot: En canvi nosaltres, i per exemple el Centre Excursionista de València, no.

Teresa Soto també planteja la problemàtica de les cremes agrícoles en el parc natural, que generen incendis forestals molt a sovint. Urgix cercar una alternativa per a l’eliminació de les restes de poda per al manteniment de cultius de muntanya. Per exemple, fomentant la trituració i donar alternatives a les cremes. Fins aleshores, controlar-les i limitar-les per a evitar incendis.

Respecte a la representació en juntes rectores de parcs naturals com el de la Serra Calderona, la Comissió Permanent d’AE-Agró planteja demanar que siga rotatòria entre les associacions ecologistes i també reivindicar el dret a vot que ara mateix no tenim. Esta petició serà traslladada a tots els representants d’AE-Agró en juntes rectores perquè la treballen.

Manteniment i neteja de la Casa Verda de València

Mercé Domenech, com a secretària tècnica, informa del treball gratuït de manteniment del pati interior de l’edifici de la Casa Verda per part d’un soci d’AE-Agró, que ha realitzat la neteja i sanejament de les brosses del pati, ha picat el baix de les parets i ha arreglat les juntes entre la paret i el sòl per a evitar que s’acumulen noves brosses. Finalment l’ha pintat també.

Convocatòries del Projecte LEADER

AE-Agró ha sigut convidada a les reunions del Projecte LEADER 2014-2020. A través d’este projecte d’ajudes europees (dirigides al camp) es pot entrar a formar part de Grups d’Acció Local (GAL) en zones rurals per al seguiment i la participació en els processos dels Plans de Desenvolupament Rural (PDR). El País Valencià està dividit en diverses zones, així que la Comissió Permanent decidix demanar a diferents socis o sòcies d’AE-Agró que ens representen en els GAL de cada zona.

Voluntariat dret ambiental

Cristina Navarro, vocal de la Comissió de l’Aigua, informa de la voluntat d’un estudiant de dret ambiental a Anglaterra de fer un voluntariat amb la nostra organització. La proposta s’accepta i se suggerix que es pose en contacte amb la Comissió de Dret Ambiental d’AE-Agró.

Projecte de la Fundación Biodiversidad per a restauració de pedreres

José Llopis, soci de l’organització, ha plantejat l’opció de participar en un projecte de la Fundación Biodiversidad per a la restauració d’unes pedreres que serien transformades en llacs artificials. Es decidix convocar a José Llopis a la propera reunió de la Comissió Permanent perquè amplie la informació abans de decidir sobre la proposta.

Projecte LIFE per a la restauració del Xúquer

També s’informa de la possibilitat de col·laborar en un projecte LIFE amb l’associació AEMS-Ríos con Vida, Xúquer Viu, la Fundació Nova Cultura de l’Aigua i altres entitats. L’objectiu d’este LIFE seria la restauració del Riu Xúquer des de la pressa de Tous fins a la seua desembocadura. La proposta resulta interessant per a la Comissió Permanent, però encara cal desenvolupar-la i treballar-la més.

Proposta d’adhesió a Amigos de la Tierra

Eva Tudela, presidenta d’AE-Agró, informa que Víctor Barro, president d’Amigos de la Tierra, va plantejar una reunió a València per als dies 8 i 9 de maig amb motiu de la proposta d’adhesió d’AE-Agró a Amigos de la Tierra. Tanmateix, la reunió no es va realitzar perquè a Eva Tudela li resultava impossible assistir. La Comissió Permanent expressa que està interessada en esta proposta però recorda que AE-Agró no vol perdre la seua independència ni la seua identitat. Actualment ja estem col·laborant en alguna campanya amb Amigos de la Tierra i la idea és continuar i vore com evoluciona la relació entre les dues organitzacions.

Fira Alternativa de València

Amb motiu de la Fira Alternativa de València, es planteja la necessitat de crear una graella perquè els socis i sòcies s’apunte per hores, segons la seua disponibilitat, per a atendre el públic en el punt informatiu d’AE-Agró. També es parla del tríptic que s’està dissenyant per a la Fira Alternativa amb informació actualitzada sobre l’associació. Es recorda que, a més a més del punt informatiu, també ens hem de fer càrrec de diferents tasques de la Fira, com per exemple ajudar en el muntatge, el desmuntatge, la neteja...

Web d’AE-Agró

Alicia Moreno reprén la idea que la web d’AE-Agró està antiquada i que no té un format compatible per a consultar-la des de telèfons mòbils. Afirma que caldria aprovar una partida pressupostària per a la seua actualització i renovació. S’acorda que la Comissió Permanent buscarà assessorament i demanaran pressupostos per a poder remodelar la web.

Actualitat de València en Bici

Gemma Simón, secretària d’AE-Agró i vocal de València en Bici en la Comissió Permanent, comenta que Giuseppe que Grezzi, regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de València, ha sol·licitat una reunió amb el seu col·lectiu per a demanar consell sobre la ubicació de nous aparca-bicis i nous carrils-bicis a la ciutat. També informa que el Congrés de ConBici, la coordinadora ibèrica en defensa de la bici i en la qual AE-Agró està representada a través de València en Bici, enguany es celebrarà finalment a Saragossa i no a València, com estava previst. Però, que la propera reunió de la ConBici sí que serà a València. Finalment, també explica el contingut de les reunions sectorials de la Mesa de la Mobilitat i de la comissió sobre el carril-bici de les Grans Vies de la ciutat.

*Esta acta va ser aprovada per la Comissió Permanent d’AE-Agró en la seua reunió mensual, celebrada a la Casa Verda de València el dimecres 8 de juny de 2016, amb la presència d’Eva Tudela (La Ribera) com a presidenta, Gemma Simón (València en Bici) com a secretària, Alicia Moreno (Camp de Morvedre), Teresa Soto (Comissió Forestal) i Cristina Navarro (Comissió de l’Aigua) com a vocals, i Mercé Doménech, com a secretària tècnica. Disculpen assistència, Celia Tello (Comissió Jurídica) com a tresorera i Marcos Pla (Comissió de Participació), Ana María Torres (Marfull) i Víctor Navarro (Comissió de Territori) com a vocals.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Comissió Permanent: Acta reunió abril 2016

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?