Arrel de la web > Portal de Transparència > Informació institucional, organitzativa i de planificació > Comissió Permanent > Comissió Permanent: Acta reunió juny 2016

Pam a pam

Comissió Permanent: Acta reunió juny 2016

dijous 21 de juliol de 2016, per  AE-Agró

Reunida la Comissió Permanent d’Acció Ecologista-Agró a la Casa Verda de València, el 8 de juny de 2016, amb la presència d’Eva Tudela (La Ribera) com a presidenta, Gemma Simón (València en Bici) com a secretària, Alicia Moreno (Camp de Morvedre), Teresa Soto (Comissió Forestal) i Cristina Navarro (Comissió de l’Aigua) com a vocals, i Mercé Doménech, com a secretària tècnica. Disculpen assistència, Celia Tello (Comissió Jurídica) com a tresorera i Marcos Pla (Comissió de Participació), Ana María Torres (Marfull) i Víctor Navarro (Comissió de Territori) com a vocals. S’aprova l’acta de la reunió de maig i es tracten els següents temes:

Projecte de la Fundación Biodiversidad per a restauració de pedreres

A proposta de José Llopis, soci d’Acció Ecologista-Agró, es tracta la possibilitat de participar en un projecte de restauració de pedreres abandonades entre els termes municipals de Llombai i Real (La Ribera Alta, València). Amb l’ajuda de l’ordinador, José mostra la documentació i fotos que ha recopilat. Es tracta de restaurar per fases una zona d’aproximadament 300 hectàrees. La primera fase, en la qual està redactant un projecte de restauració, compren la zona sud, on hi ha dos llacs artificials que es crearen a partir de les excavacions efectuades en les pedreres.

José planteja la cessió de terrenys en custòdia del territori per part dels propietaris a AE-Agró. Especialment, les dues parcel·les municipals, per evitar així la possible instal·lació en esta zona d’un macroabocador de residus. El pressupost estimat per a la primera fase estaria al voltant d’uns 50.000 euros. Ens proposa demanar un projecte a la Fundación Biodiversidad, on el 70% del pressupost estimat seria subvencionat per esta fundació i el 30% restant pels ajuntament implicats. La restauració de les dues zones serviria per a crear un connector entre els espais naturals de la zona.

El termini per a presentar el projecte a la Fundación Biodiversidad conclou el 15 de juliol de 2016. Es decidix analitzar tranquil·lament la possibilitat de participar en este projecte, ja que s’ha de tindre en compte que AE-Agró no disposa de recursos per a col·laborar econòmicament en este tipus d’iniciatives. La proposta de José és que AE-Agró participe a través de la custòdia del territori en el projecte, millora i manteniment de la zona.

Hi ha moltes possibilitats, però el projecte ja està iniciat i per part d’AE-Agró no s’ha participat en la seua redacció. Una premissa principal hauria de ser que esta iniciativa tinguera com a principal requisit la millora mediambiental i la restauració ecològica de la zona. S’acorda demanar més informació del projecte abans de decidir si participem o no en el projecte.

Fira Alternativa de València

Seguidament es fa balanç de la Fira Alternativa de València, celebrada el cap de setmana anterior a la reunió de la Comissió Permanent d’AE-Agró. Per la resposta del públic assistent a la Fira i les visites que va rebre el nostre punt informatiu, així com per les felicitacions pel nostre treball, es valora com a molt positiva la participació en la Fira i es recomana intentar participar també el pròxim any.

Amb motiu de la Fira, s’ha elaborat un tríptic informatiu de l’organització. Es planteja que encara es pot millorar més este document, així que s’obri un període de temps fins a setembre per a enviar aportacions i correccions a Miguel Crespo, cap de prema de l’associació.

Concurs públic per a la gestió de la Casa Penya

S’aprova que AE-Agró es presente al concurs públic per a la gestió de la Casa Penya que convocarà pròximament l’Ajuntament de Sagunt (Camp de Morvedre, València). Tanmateix, se sol·licita més informació del projecte per a poder elaborar un resum i realitzar aportacions.

Programa de voluntariat europeu Esmovia

Es parla sobre el programa de voluntariat europeu Esmovia. La forma de tramitar-lo ha sigut un poc conflictiva, per les presses i per les llibertat que s’han pres per a accelerar la tramitació. Però, sembla que serà positiu col·laborar amb este projecte amb joves europeus que treballaran de forma voluntària durant una setmana en els espais custodiats per AE-Agró.

Web d’AE-Agró

Respecte a la renovació de la pàgina web de l’associació, Eva Tudela, presidenta d’AE-Agró, després de buscar i rebre assessorament tècnic, considera que cal canviar el gestor de continguts per un altre més actual. Açò implica un esforç extra per a conservar el continguts de la web i pot ser alguns no es puguen traslladar i altres canvien la forma original. S’acorda que es demanaran tres pressupostos per a comparar i poder decidir millor.

Pedrera de la cimentera Lafarge-Holcim

La Comissió Permanent mostra el seu recolzament al col·lectiu comarcal d’AE-Agró Camp de Morvedre amb motiu del conflicte amb la cimentera Lafarge-Holcim per la possible obertura de noves pedreres al terme municipal de Sagunt. Es dóna llum verda a la Comissió Jurídica per a treballar este assumpte i vore les diferents opcions legals que existixen per a paralitzar els plans de la cimentera.

Jornades de mediació en conflictes ambientals

Yolanda Monroig, advocada de la Comissió Jurídica, informa de la celebració d’unes jornades sobre mediació en conflictes mediambientals. La cita serà esta tardor i per ara entre els organitzadors està AE-Agró i Mediaciona. En pròximes reunions ampliarà més detalls de l’esdeveniment: ponents, dates, horaris...

*Esta acta va ser aprovada per la Comissió Permanent d’AE-Agró en la seua reunió mensual, celebrada a la Casa Verda de València el dimecres 6 de juliol de 2016, amb la presència d’Eva Tudela (La Ribera) com a presidenta, Gemma Simón (València en Bici) com a secretària, Alicia Moreno (Camp de Morvedre), Teresa Soto (Comissió Forestal) i Cristina Navarro (Comissió de l’Aigua) com a vocals, i Mercé Doménech, com a secretària tècnica. Disculpen assistència, Celia Tello (Comissió Jurídica) com a tresorera i Marcos Pla (Comissió de Participació), Ana María Torres (Marfull) i Víctor Navarro (Comissió de Territori) com a vocals.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Comissió Permanent: Acta reunió maig 2016

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?