Arrel de la web > Portal de Transparència > Informació institucional, organitzativa i de planificació > Comissió Permanent > Acta reunió desembre 2016

Comissió Permanent

Acta reunió desembre 2016

dijous 26 de gener de 2017, per  AE-Agró

Reunida la Comissió Permanent d’Acció Ecologista-Agró a la Casa Verda de València, el 14 de desembre de 2016, amb la presència d’Eva Tudela (La Ribera) com a presidenta i Alicia Moreno (Camp de Morvedre), Cristina Navarro (Comissió de l’Aigua) i Teresa Soto (Comissió Forestal) com a vocals. Disculpen assistència Gemma Simón (València en Bici) com a secretària, Celia Tello (Comissió Jurídica) com a tresorera i Marcos Pla (Comissió de Participació), Ana María Torres (Marfull) i Víctor Navarro (Comissió de Territori) com a vocals. S’aprova l’acta de la reunió de novembre i es tracten els següents temes:

Proposta cApSa

Jose Aparici, estudiant de Biologia de la Universitat de València (UV), planteja l’opció d’organitzar amb Acció Ecologista-Agró un projecte cApSa (Programa Autoaprenentatge Servei). Segons explica, cApSa pretén dotar els alumnes que estan formant-se en diferents disciplines la possibilitat de desenvolupar un projecte amb una associació per a dur-lo a terme i treballar amb problemes reals que planteja la societat.

En este cas concret es tractaria de combinar l’educació ambiental i la creació artística en una activitat de cap de setmana per a xiquets en alguns dels espais naturals que custodia o gestiona AE-Agró: La Casa Penya de la Marjal d’Almardà-Almenara, el Tancat de la Pipa de l’Albufera de València o La Costera de Puçol. En principi, s’aprova la proposta i queda pendent definir l’espai i les dates del taller cApSa.

Contractació d’una persona d’ajuda per a l’oficina de la Casa Verda

Després de debatre profundament este tema, que ja es va tractar a la reunió de la Comissió Permanent de novembre, s’acorda que l’oferta de treball s’enviarà a tots els socis i sòcies, es farà pública i s’estudiaran els requisits de la contractació. Segons la quantitat de diners disponibles es realitzarà una estimació del sou i el nombre d’hores per a desenvolupar la feina. Es demanarà titulació acadèmica relacionada amb administració i experiència relacionada amb gestió de projectes, subvencions, haver treballat en associacions o ONGs i es valorarà ser membre d’AE-Agró.

Web d’AE-Agró

La Comissió Permanent decidix posar-se en contacte amb Miguel Crespo, cap de premsa d’AE-Agró, i Alberto Maravall, company de València en Bici-AE Agró que s’ha oferit per a modernitzar la pàgina web de l’associació, per a vore com va este treball i accelerar l’actualització de la web. Per altra banda, Lucía Moreno i Cristina Navarro, membres de la Comissió de l’Aigua, s’oferixen per a integrar-se en el grup de treball de continguts de la nova web amb Boro Martínez (Comissió Jurídica) i la presidenta Eva Tudela.

Debat intern sobre gestió forestal

Teresa Soto, vocal de la Comissió Forestal, planteja la possibilitat de realitzar un debat intern per a unir posicionaments sobre gestió forestal i intentar traure’n unes conclusió generals per a tindre una línia clara i marcada per a transmetre en públic. La idea té molt bona acollida per part de la Comissió Permanent i es proposa ampliar-la a altres temàtiques, com per exemple els residus i el SDDR (Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn d’envasos). La idea és que les comissions i companys que estan tractant determinats problemes mediambientals expliquen, com a experts, el seu posicionament a la resta de companys, els quals, a la vegada, aporten també el seu punt de vista durant el debat.

Ral·li del Garbí

Teresa Soto també comenta que la Comissió Forestal està preparant un comunicat de premsa per a demanar la cancel·lació de la Pujada al Garbí. Este ral·li, que es realitza dins del Parc Natural de la Serra Calderona, no té el permís de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Però, l’Ajuntament de Serra pretén organitzar-lo amb o sense consentiment de la Conselleria de Medi Ambient. La Comissió Forestal vol manifestar amb el comunicat la seua opinió sobre la conveniència de no autoritzar el ral·li i argumentar el per què del nostre posicionament en contra.

Pedreres de la cimentera Lafarge-Holcim a Sagunt

Alicia Moreno, vocal d’AE-Agró Camp de Morvedre, explica les últimes accions convocades per a aturar les noves pedreres que la cimentera Lafarge-Holcim vol obrir al terme municipal de Sagunt. Per exemple, el passat diumenge 11 de desembre es va realitzar una visita multitudinària al Barranc de la Catalana i el seu entorn per a vore in situ la zona que es voria afectada per la nova pedrera del Pinyal. També s’han iniciat reunions amb altres entitats, associacions i organitzacions de Sagunt i la resta de la comarca per a constituir una plataforma ciutadana amb ciclistes, caçadors, senderistes... A més a més, s’ha creat una web, www.elpinyalnoestoca.com, on poder informar-se i aportar idees i continguts per a la campanya.

Ara mateix sembla que a la Muntanya de Romeu es mantindrà la pedrera del Salt del Llop, però sense ampliar l’actual perímetre, i el punt més conflictiu és la nova pedrera que es vol obrir al Pinyal, que afecta al Barranc de la Catalana i les muntanyes de Fontanelles i l’Hostalera. Des de la Comissió Permanent es planteja la possibilitat de contactar també amb Ecologistas en Acción per a unir forces contra les pedreres que esguiten el País Valencià i els conflictes ambientals que generen cimenteres com Lafarge-Holcim i CEMEX.

Magatzem Temporal Individualitzat a la central nuclear de Cofrents

La plataforma Tanquem Cofrents, a petició d’Ecologistas en Acción, va a reactivar-se per a evitar que Iberdrola aconseguisca autorització per a construir un Magatzem Temporal Individualitzat (MTI) de residus radioactius a la central nuclear de Cofrents. L’autorització per a construir el MTI seria un primer pas per a perllongar encara més el funcionament de la nuclear de Cofrents. AE-Agró s’implicarà com sempre en la plataforma. En principi seran els companys de Marfull-AE Agró els nostres representants en Tanquem Cofrents.

Petició de modificació d’actes a la web

Lluís Botello, antic membre de la Comissió Permanent, demana que es modifiquen les actes penjades a la pàgina web i on apareixen dades personals dels membres de la Permanent. S’accepta la petició, que es considerada com urgent.

Grup operatiu sobre la palla de l’arròs

Lucía Moreno, com a representant d’AE-Agró a la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera de València i impulsora del Banc de Palla d’Arròs, ens planteja la possibilitat d’entrar a formar part d’un grup operatiu en companyia d’altres associacions, com per exemple ANSE (Associació de Naturalistes del Sud-est), per a treballar el tema de la palla de l’arròs. Existix la possibilitat d’optar a una convocatòria amb altres entitats que hauria d’estar liderada per una empresa i a València coordinada per una associació. La proposta de Lucía Moreno, que compta amb el vistiplau de la Permanent, és entrar en el projecte com a socis però no com a gestors.

Contractació treballadors del Tancat de la Pipa

Boro Martínez, en representació de la Comissió Jurídica, planteja els problemes al voltant de la contractació de les persones que treballen al Tancat de la Pipa. Com el conveni finalitza el 31 de desembre de 2016, les tres persones contractades van a ser acomiadades fins que estiga vigent el nou conveni i el nou contracte. A l’haver de contractar de nou a estes tres persones, que porten contractades 3 anys, la propera contractació no pot ser per Obra i Servei i hauria de ser com indefinits o vore la possibilitat de fer-se autònoms. És una situació pareguda, però no igual, a la dels treballadors de la Comissió d’Educació Ambiental, que finalment van optar per fer-se autònoms.

Gestió de projectes i relacions laborals

Es fica, aleshores, damunt la taula, de nou, la qüestió de les relacions laborals d’AE-Agró amb treballadors i treballadores que desenvolupen projectes finalistes amb dotació econòmica de subvencions amb administracions públiques. És un fet inqüestionable que la gestió de projectes, la contractació de personal, les dotacions pressupostàries variables de les administracions i els ajustos econòmics perquè tot isca endavant són complicats i suposen molta gestió i consultes que, finalment, recauen constantment sobre Boro Martínez. Per això, es planteja la possibilitat d’obrir de nou el debat, acordar també decisions concretes que establisquen formes de funcionar unànimes i formes de treballar estables i uniformes. Cap la possibilitat de renunciar a treballar amb projectes i cap la possibilitat de professionalitzar este servei de forma més eficient. Totes estes qüestions s’han de treballar i debatre per a poder oferir a la resta de socis i sòcies solucions eficients i correctes sobre el treball per projectes i el treball de la resta de l’associació.

S’acorda organitzar una sèrie de reunions, amb els treballadors i treballadores de l’associació i amb tots els membres de la Comissió Permanent per a treballar el tema i anar buscant solucions.

*Esta acta va ser aprovada per la Comissió Permanent d’AE-Agró en la seua reunió mensual, celebrada a la Casa Verda de València el dimecres 18 de gener de 2017, amb la presència d’Eva Tudela (La Ribera) com a presidenta, Celia Tello (Comissió Jurídica) com a tresorera i Alicia Moreno (Camp de Morvedre), Cristina Navarro (Comissió de l’Aigua), Teresa Soto (Comissió Forestal) i Víctor Navarro (Comissió de Territori) com a vocals. Disculpen assistència Gemma Simón (València en Bici) com a secretària i Marcos Pla (Comissió de Participació) i Ana María Torres (Marfull) com a vocals.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Comissió Permanent: Acta reunió novembre 2016

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?