Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Portal de Transparència > Informació institucional, organitzativa i de planificació > Comissió Permanent > Acta reunió febrer 2017

Comissió Permanent

Acta reunió febrer 2017

dilluns 20 de març de 2017, per  AE-Agró

Reunida la Comissió Permanent d’Acció Ecologista-Agró a la Casa Verda de València, el 15 de febrer de 2017, amb la presència d’Eva Tudela (La Ribera) com a presidenta, Gemma Simón (València en Bici) com a secretària, Celia Tello (Comissió Jurídica) com a tresorera, Alicia Moreno (Camp de Morvedre), Cristina Navarro (Comissió de l’Aigua), Marcos Pla (Comissió de Participació), Teresa Soto (Comissió Forestal) i Víctor Navarro (Comissió de Territori) com a vocals, Manolo Vila i Boro Martínez com a representants de la Comissió Econòmica, Sara Aunés, Juan Ruiz, Lucía Moreno, Matthieu Lassalle, Lurdes Ribera, Miguel Crespo i Mercé Doménech com a treballadors de l’associació i Enric Amer com a coordinador dels projectes de custòdia del territori a la Marjal d’Almenara. Disculpa assistència Ana María Torres (Marfull) com a vocal de la Comissió Permanent. S’aprova l’acta de la reunió de gener i es tracten els següents temes:

Balanç econòmic de 2016 i pressupost de 2017

Manolo Vila, com a portaveu de la Comissió Econòmica d’Acció Ecologista-Agró, explica detalladament els balanços de 2016 i la previsió econòmica per a 2017. Hi ha un romanent de 2016 d’aproximadament 98.000 euros, dels quals uns 30.000 euros són deutes pendents de pagament. Els comptes de l’associació estan sanejats, tenim solvència econòmica i un poc de llibertat per a emprendre accions i projectes sense problema. Els projectes executats i finalitzats en 2016, principalment els del Tancat de la Pipa, ens han deixat més diners a la caixa per haver obtingut un marge de beneficis. Els projectes del Camp de Morvedre també, a l’igual que els de l’Horta Nord.

Respecte al pressupost de 2017, es planteja la necessitat de reservar una partida econòmica per a pagar les despeses que puga generar les denúncies, recursos i litigis de l’associació contra la cimentera Lafarge-Holcim pel conflicte sobre les pedreres de Sagunt. S’aprova reservar una dotació pressupostària per al procés a l’espera de parlar amb ajuntaments, entitats i associacions implicades en el conflicte i negociar la participació econòmica dels agents involucrats en la campanya.

S’acorda que la documentació presentada en la reunió per part de la Comissió Econòmica es presentarà també a l’Assemblea General d’AE-Agró, que es celebrarà el 25 de març de 2017, dissabte, i s’enviarà prèviament als socis i sòcies o es publicarà a la pàgina web de l’associació.

Proposta de modificació dels Estatuts

Boro Martínez, com a portaveu de la Comissió Jurídica, explica els propòsits de la modificació dels Estatus d’AE-Agró, que són motivats principalment per la falta de socis i sòcies disponible per a incorporar-se a la Comissió Permanent. Explica que no s’ha plantejat una modificació íntegra dels estatus perquè açò comportaria molts més debats i per a l’Assemblea General de març, que ja està molt a prop, no seria possible tindre enllestida la modificació completa. Per això, per ara, es planteja només la modificació dels articles 40, 41, 42 i 43 i incorporar una disposició addicional quinta.

Les modificacions dels articles 40, 41 i 42 principalment afecten al nombre de membres de la Comissió Permanent, que passaria a estar formada com a mínim per 5 persones i com a màxim per 9. També es planteja modificar la duració del mandat, que passaria de 2 a 4 anys sense cap tipus de possibles pròrrogues. L’article 43, al modificar-se, amplia les incompatibilitats per a ser membres de la Comissió Permanent a les persones que tenen una relació laboral amb l’associació o que presten serveis retribuïts a l’organització. I la disposició addicional quinta manifesta la forma de procedir amb els membres de la Comissió Permanent que, en el moment de l’Assemblea General de març, porten dos anys, com es va a procedir a la seua renovació, ja que hi ha diversos casos. S’acorda, que en el càrrec que ocupen actualment, si han estat dos anys desenvolupant-lo, com a màxim, podran continuar dos anys més.

S’acorda plantejar esta modificació dels Estatuts a la resta de sòcies i socis per a la seua aprovació o no en l’Assemblea General de març, que tindrà caràcter extraordinari al plantejar l’esmentada modificació d’Estatuts. Com la documentació econòmica, la proposta de modificació dels Estatuts s’enviarà o publicarà a la pàgina web abans de l’Assemblea General per a poder ser consultada prèviament per tots els socis i sòcies d’AE-Agró.

Formes de contractació laboral per a projectes i proposta d’assessoria econòmica i fiscal externa

Eva Tudela, presidenta d’AE-Agró, i Boro Martínez, membre de la Comissió Jurídica i també de l’Econòmica, expliquen la situació actual del personal que treballa per a l’entitat a traves de projectes, principalment en el Tancat de la Pipa i en la Comissió d’Educació Ambiental al Camp de Morvedre.

El personal del Tancat de la Pipa, actualment en l’atur a l’haver finalitzat el 31 de desembre de 2016 el conveni de custòdia del territori amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), s’incorporarà a treballar si se signa de nou el contracte amb la CHX. I, aleshores, ja no podran continuar amb un contracte laboral temporal. Han d’oferir el servei com autònoms o ser contractats de manera indefinida com fixes. Per la seua part, actualment, els membres de la Comissió d’Educació Ambiental tenen una relació amb AE-Agró amb la figura de l’autònom, però, si se signa un nou conveni per a la Casa Penya de Sagunt, també podrien passar a ser personal laboral fixe.

La qüestió de fons és decidir quina relació laboral s’establix per als projectes, ja que no poden haver-hi dues fórmules diferents per realitzar tasques o feines semblants (custòdia del territori, gestió de zones humides, educació ambiental...) malgrat ser centres de treball diferents, perquè qui contracta, AE-Agró, és el mateix. S’obri un llarg debat al respecte. Sembla que hi ha dubtes sobre la situació actual (dues persones autònomes i tres futurs laborals fixes), ja que podria plantejar problemes en una inspecció i l’associació podria ser sancionada amb la indemnització de les persones autònomes per incórrer en un possible delicte laboral.

També es debat sobre quina és la millor situació laboral per als treballador, ja que per a l’associació la repercussió econòmica d’una forma o altra és nul·la, ja que s’acorda que qualsevol de les dues formes de contractació amb les respectives indemnitzacions, seguretat social... repercutiran únicament en els pressupostos dels respectius projectes.

Després del llarg debat al respecte, sembla que tenim quatres opcions:

  • 1. Contractar com a laboral fixe a tot el personal vinculat als projectes.
  • 2. Que tot el personal vinculat a projectes ho faça com a autònoms.
  • 3. Assumir el risc de contractar com a laborals fixes a tots excepte a una persona que, per motius laborals seus, preferix ser autònoma.
  • 4. Crear una cooperativa, altra associació o fundació, vinculada a AE-Agró, però únicament de treballadors i treballadores que gestiona els projectes, les contractacions...

Arribats a este punt, la majoria de gent abandona la reunió per motius d’horaris. Els encara presents repassen les opcions i valoren el pros i contres. I, a continuació, es presenta la proposta d’Estudio Económico per a la prestació de serveis continuats d’assessorament i gestió fiscal, assessorament comptable i assessorament laboral. Arribats a este punt, i vista la intenció d’SMT Asesores de deixar de realitzar estes tasques, s’acorda aprovar la proposta, a falta de ratificació per la resta de membres de la Comissió Permanent i de l’Assemblea General.

S’acorda contactar amb Estudio Económico i plantejar-li els dubtes i les alternatives de contractació, perquè puga assessorar a la Comissió Permanent per a prendre una decisió definitiva sobre el personal dels projectes. Principalment, es vol estudiar la tercera possibilitat, que tots els treballadors i treballadores siguen laborals fixes, amb una única excepció, assumint el risc que açò comporta, però valorant la possible sanció econòmica i indemnització si arribara el cas d’ocórrer una denúncia o sanció administrativa.

També s’acorda que, si es procedix a la contractació dels serveis d’Estudio Económico i vista la dificultat dels projectes en diferents zones i la gestió central de l’associació a València, es realitze tot a través d’esta assessoria, assumint que l’assessorament del Camp de Morvedre també el realitzarà Estudio Económico.

*Esta acta va ser aprovada per la Comissió Permanent d’AE-Agró en la seua reunió mensual, celebrada a la Casa Verda de València el dimecres 15 de març de 2017, amb la presència d’Eva Tudela (La Ribera) com a presidenta i Cristina Navarro (Comissió de l’Aigua) i Marcos Pla (Comissió de Participació) com a vocals. Disculpen assistència Gemma Simón (València en Bici) com a secretària, Celia Tello (Comissió Jurídica) com a tresorera i Alicia Moreno (Camp de Morvedre), Teresa Soto (Comissió Forestal), Víctor Navarro (Comissió de Territori) i Ana María Torres (Marfull) com a vocals.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Acta reunió gener 2017

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles