Arrel de la web > Comissions > Territori > AE-Agró al·lega contra l’informe favorable de Costes a ampliar la (...)

Comissió de Territori

AE-Agró al·lega contra l’informe favorable de Costes a ampliar la concessió del Sidi Saler

Els bancs propietaris de l’Algarrobico valencià pretenen legalitzar una activitat insostenible i incompatible amb el Parc Natural de l’Albufera

dijous 20 de juliol de 2017, per  AE-Agró

La Demarcació de Costes de València ha redactat un informe favorable a la renovació per 30 anys de la concessió administrativa del Sidi Saler, tal i com demanaven el BBVA i Caixabank, actuals propietaris d’este hotel ubicat en el cor de la Devesa del Parc Natural de l’Albufera de València. Tanmateix, la Comissió de Territori d’Acció Ecologista-Agró considera que amb esta petició els bancs pretenen legalitzar una activitat insostenible i incompatible amb els valors naturals de l’Albufera, motiu pel qual hem al·legat contra la decisió de Costes i hem demanat que no es renove la concessió. Des d’AE-Agró exigim, una vegada més, l’expropiació i l’enderrocament d’este hotel, conegut també com l’Algarrobico valencià.

Un frau a l’ordenament jurídic. Així és com es podria definir l’informe favorable de la Demarcació de Costes de València a la renovació, durant 30 anys més, de la concessió administrativa demanada per l’hotel Sidi Saler, l’Algarrobico valencià. Segons la disposició transitòria primera de la Llei de Costes, els actuals propietaris de l’hotel, el BBVA i Caixabank, tenien fins a 2008 per a formular esta petició, que finalment van realitzar en 2016, huit anys després d’expirar el termini legal.

A més a més, en l’expedient favorable de la Demarcació de Costes, que encara necessita el vistiplau definitiu del Ministeri de Medi Ambient, falta l’informe mediambiental de la Comunitat Autònoma, tal i com establix l’article 146.6 del Reglament General de la Llei de Costes. El motiu? Doncs, que Costes en lloc de demanar-lo a l’administració competent, en este cas la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, l’ha sol·licitat a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que no l’ha redactat al ser una administració incompetent per a tal efecte.

La falta d’informe mediambiental constituïx un defecte de nul·litat de ple dret per infringir una norma de rang superior. Concretament, l’esmentat article 146 del Reglament de Costes. I, per tant, obliga a la retroacció de les actuacions abans de la resolució de l’expedient, amb sol·licitud d’informe a l’òrgan mediambiental competent. En este sentit, paga la pena destacar que l’Ajuntament de València sí que va emetre un informe mediambiental negatiu, el contingut del qual Costes ha ignorat en el tràmit de la petició de renovació de la concessió del Sidi Saler.

A més a més d’ometre l’informe mediambiental preceptiu, l’expedient de Costes també omet qualsevol reflexió sobre les alternatives a la concessió, estudi necessari per a la valoració de l’impacte de qualsevol mesura que influïsca en el medi ambient. La declaració de Parc Natural, com és el cas de l’Albufera, comporta la declaració d’utilitat pública i en qualsevol moment es pot optar per l’expropiació. De la mateixa manera, la ubicació de l’Algarrobico valencià en terrenys del domini públic marítim-terrestre també permet des del punt de vista legal la seua expropiació.

En este sentit, tal i com advertix el Servei Devesa-Albufera de l’Ajuntament de València, la concessió plantejada per Costes no considera que l’activitat de l’hotel es va paralitzar en gener de 2011 i que, per tant, la concessió es troba extingida des de llavors. Així que renovar-la ara implicaria rehabilitar el dret dels bancs a l’explotació econòmica de l’immoble, augmentant el valor d’expropiació del Sidi Saler, amb el conseqüent perjuí per a l’erari públic i dificultant així l’execució d’esta mesura alternativa a la renovació de la concessió.

Per estos motius, la Comissió de Territori d’Acció Ecologista-Agró, que considera que la petició dels bancs pretén legalitzar una activitat insostenible i incompatible amb el Parc Natural de l’Albufera de València, ha presentat al·legacions contra l’informe favorable de Costes i ha demanat que es denegue al BBVA i Caixabank la seua sol·licitud de renovació de la concessió del Sidi Saler. Des d’AE-Agró exigim, una vega més, a les administracions implicades en este conflicte mediambiental, l’expropiació i l’enderrocament de l’Algarrobico Valencià, per a completar així la imprescindible regeneració del cordó dunar de la Devesa del Saler.

Demanem també la demolició de la Venta de Bous del Saler

Esta mateixa setmana, el grup del PP en l’Ajuntament de València ha demanat la demolició de la Venta de Bous del Saler, una instal·lació de la Diputació de València que AE-Agró porta anys exigint enderrocar. Aplaudim esta petició del PP. Però, lamentem que sospitosament arribe ara, quan ja no governen ni en la Generalitat Valenciana, ni el l’Ajuntament ni en la Diputació. Perquè, durant els més de 20 anys durant els quals el PP va ostentar el poder en estes tres institucions, van ignorar sistemàticament la nostra petició per a esborrar del mapa este punt negre de la Devesa del Saler.

Independentment de qui governe, AE-Agró va a continuar lluitant contra el Sidi Saler, la Venta de Bous i la resta d’edificacions, com la Casbah, i infraestructures, com la CV-500, que amenacen els valors mediambientals de la Devesa del Saler, un dels espais més fràgils i valuosos del Parc Natural de l’Albufera de València. Volem TOT El Saler per al poble!!!

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : AE-Agró exigix la demolició del Sidi Saler, l’Algarrobico valencià

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles