Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Col·lectius > València en Bici > De l’ordenança de circulació a la de mobilitat

València en Bici

De l’ordenança de circulació a la de mobilitat

Proposta de València en Bici-AE Agró d’ordenança municipal de mobilitat, transport, circulació i els seus espais per a la ciutat de València

divendres 23 de novembre de 2018, per  AE-Agró

Les persones, diverses, per a accedir als diferents béns (serveis, activitats, relacions, recursos…) del seu interés que oferix un territori necessiten desplaçar-se, o portar transportats els béns, la qual cosa genera un trànsit. El transport guarda una estreta relació amb el territori i amb el nostre estil de vida. El transport permet el flux de persones, mercaderies i també d’idees i valors, i és font de riquesa i progrés. Però, quan la quantitat de viatges motoritzats supera la capacitat de càrrega d’un territori els problemes comencen a superar als beneficis. És el que ens està passant des de fa unes dècades.

La regulació del trànsit, per si sola, no és suficient per a aconseguir alts nivells de seguretat i sostenibilitat. Ni tan sols des dels planejaments de sistema viari segur i visió zero. No és possible que el trànsit a motor seguisca augmentant i no genere conflictes, sinistres, malalties i contaminació i que, a més a més, siga sostenible. De manera que, fins i tot per motius de seguretat, s’ha d’incidir també en la gestió del transport, tant en la seua demanda com en la seua distribució per maneres, inclosos caminar, la bici i el transport públic.

Tanmateix, la gestió del transport tampoc és suficient per a garantir l’accés als béns d’un territori. Si la població, els serveis i les activitats econòmiques estan disperses en el territori, creix la necessitat de desplaçament, creixen els viatges en distància i en temps, mentre que els mitjans actius i el transport públic no poden donar una resposta eficient. L’urbanisme de proximitat i el disseny de l’espai públic són també un requisit imprescindible per a afavorir la satisfacció de necessitats i interessos socials.

D’ací la necessitat d’un nou enfocament, el de la mobilitat, que té com a objectiu el que els diferents col·lectius socials puguen accedir al treball, els estudis, la sanitat, l’oci, les gestions o el consum/comercie, integrant el planejament urbà, les maneres de transport i el seu trànsit i la sostenibilitat. La mobilitat s’interessa per la capacitat d’accedir i, també, pel desplaçament desitjat i no possible; pel realitzat, però insatisfactori o insuficient; o per la hipermobilitat d’uns i la inframobilitat d’uns altres. Les maneres de transport són els mitjans de la mobilitat, els vehicles, però no la mobilitat mateixa.

Ara bé, la mobilitat és un concepte recent, encara en construcció, que s’interpreta de diferents maneres, la qual cosa dificulta la implementació d’unes polítiques clares per al seu desenvolupament. Per mobilitat (i la seua gestió) s’entén en primer lloc l’acció de moure’s, referit a la circulació i el trànsit. Per exemple, la mobilitat urbana. També s’entén com a mobilitat els mitjans per a moure’s, les maneres de transport. Així, es parla de vianants, ciclistes, automobilistes, usuaris del transport públic... Seria el cas de la de mobilitat ciclista o la mobilitat elèctrica. Finalment, la mobilitat s’interpreta com l’objectiu/motiu de moure’s pels diferents subjectes socials. És a dir, accedir a béns localitzats. En este sentit es parla de mobilitat infantil, de mobilitat al treball...

En resum, la mobilitat inclou el fet de moure’s (circulació/trànsit) i el mitjà utilitzat (maneres de transport), però també el motiu: l’accés a béns. Açò ve recolzat tant per l’Estratègia Espanyola per a la Mobilitat Sostenible (EEMS+), que definix la mobilitat com el “conjunt de processos i accions orientades a desplaçar persones i béns en el territori per a accedir a les activitats i serveis”, com per la Llei 2/2011 d’Economia Sostenible, que entre els principis de la mobilitat sostenible inclou, en l’article 99 a, “el dret dels ciutadans a l’accés als béns i serveis en unes condicions de mobilitat adequades, accessibles i segures, i amb el mínim impacte ambiental i social possible”.

És a dir, la mobilitat té un objectiu, uns mitjans, uns subjectes i uns efectes. L’objectiu és l’accés de totes les persones als béns (serveis, relacions, activitats, recursos…) que ens oferix un territori, i fer-ho de forma saludable i sostenible. Els mitjans són, entre altres, les maneres de transport, l’entorn, el tipus d’urbanisme (cohesionat o dispers), els mitjans de comunicació, l’organització… Els subjectes són les persones amb les seues diferents característiques de gènere, cicle de vida, activitat, rols, estils de vida, capacitats i condicions o circumstàncies (lloc de residència, percepció de la seguretat…). Els efectes, principalment, són deguts al trànsit a motor, i repercutixen sobre la salut, la societat, la natura, l’economia, el consum energètic…

Si una ordenança de circulació adequa per a la realitat local la Llei de Circulació i les estratègies supramunicipals sobre seguretat viària, una ordenança de mobilitat hauria de fer el propi amb la Llei Valenciana de Mobilitat i l’EEMS+. I també, entre altres, les lleis i estratègies de circulació i seguretat viària, accessibilitat universal, transport… En esta línia, la proposta d’ordenança de mobilitat elaborada per València en Bici-Acció Ecologista Agró incorpora nous temes i enfocaments.

Entre ells, cal destacar l’urbanisme de proximitat, la mobilitat dels diferents subjectes de la mobilitat, el desplaçament als centres d’activitat (treball, formació…), la mobilitat infantil, la salut i el sistema viari segur (visió zero), la sostenibilitat en els transports, el codi del carrer (enfront del de circulació) i l’accessibilitat universal. Si tens interés a consultar la proposta de València en Bici-AE Agró d’ordenança de mobilitat de València, ho pots fer en este enllaç: Proposta d’ordenança municipal de mobilitat, transport, circulació i els seus espais per a la ciutat de València.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : València necessita un Pla Director de la Bicicleta

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles