Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Col·lectius > La Plana > Campanyes > LIC Marjal d’Almenara > Descobrim una població de petxinot a la Marjal d’Almenara

Defensa de la Marjal d’Almenara

Descobrim una població de petxinot a la Marjal d’Almenara

Socis d’Acció Ecologista-Agró troba exemplars en un paratge on la presència de l’espècie ha sigut intermitent

dilluns 15 de setembre de 2008, per  AE-Agró La Plana

Com a resultat de la feina de camp que realitzem regularment a la Marjal d’Almenara, Acció Ecologista-Agró ha descobert una població de petxinot (Unio elongatulus - Almeja de río, náyade ) en terme de La Llosa.

A sovint, el que es troba per tota la marjal és corfes de petxinots morts, però aquesta vegada tenim el privilegi de publicar fotos d’exemplars vius. En una d’aquestes es pot observar el típic rastre que deixa el petxinot als desplaçaments pel fons de les sèquies.

Ens reservem el lloc exacte de la troballa per a evitar molèsties a la colònia.

JPEG - 61.7 kB
Rastre de petxinot (Unio elongatulus)
© AE-Agró - LIC Marjal d’Almenara (La Llosa) - 13.09.2008

El petxinot és una espècie en perill d’extinció per les següents amenaces:

- desecació
- acondicionament de les masse d’aigua
- dragat indiscriminat
- sustitució del llit natural per materials artificials

JPEG - 73.3 kB
Petxinot (Unio elongatulus)
© AE-Agró - LIC Marjal d’Almenara (La Llosa) - 13.09.2008

Al LIC Marjal d’Almenara la principal amenaça és la manca de gestió i control ambiental del paratge.

Aquesta nul·la o perjudicial gestió, ocasiona que els consistoris (p.e. L’Ajuntament d’Almenara) o Tragsa drenen les sèquies sense estudiar prèviament la presència d’aquesta espècie en perill d’extinció. Igualment, la contaminació amb aigües residuals i la desecació són perills als que el petxinot ha d’enfrontar-se a diari.

L’espècie es troba als següents catàlegs:

- Catàleg Valencià de Fauna (Annexa I - En perill d’extinció)
- Conveni de Berna (Annexa III)
- Directiva d’hàbitats (Annexa V)

PNG - 113.1 kB
Període d’observació: 1985 - 2008
© Conselleria de Territori i Habitatge

Veure en línia : Unio elongatulus - Generalitat Valenciana


Col·lectiu de AE-Agró La Plana

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?