Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Col·lectius > La Plana > Almenara: segon municipi amb més especulació urbanística d’Espanya

Almenara: segon municipi amb més especulació urbanística d’Espanya

Moncofa se situa en nové lloc

dimecres 8 de juliol de 2009, per  AE-Agró La Plana

El mal és que molts polítics valencians pensaran: "Molt bé, això és progrès!". Fins i tot, alguns tindran enveja de lo "aconseguit" a Almenara i Moncofa.

Miércoles, 8 julio 13:32

El servicio de estudios de Caja España ha publicado un completo informe estadístico en el que clasifica a todos los municipios de España según diversos criterios (el que más gasolineras tiene, los de mayor densidad, los que más han crecido de población...).

En el mismo han incluido diversas categorías inmobiliarias, como los municipios de más de 1.000 habitantes con mayor y menor número ventas de viviendas de segunda mano de España o en los que más ha crecido la compra de viviendas en los últimos cinco años.

En la lista de los 10 municipios con más transacciones inmobiliarias de españa durante 2008 aparecen Seseña (Toledo) y Almenara (Castellón), lugares donde Francisco Hernando (el pocero de Seseña) y Enrique Bañuelos, ex presidente de Astroc, participaron en nuevos proyectos urbanísticos.


CONCEPTE DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEFENSAT A L’APROVACIÓ DEL CONCERT PREVI DEL PGOU D’ALMENARA

Responent a una al·legació, a l’aprovació del Concert Previ, s’esmenta que "hay que denunciar el uso tendencioso" del concepte "desenvolupament sostenible". Per contra, s’aprova l’ocupació urbanística d’un percentatge substancial del terme d’Almenara, comprometent amb claredat el futur de les pròximes generacions. No es fa cap referència al què defineix la Llei 4/2004, de 30 de juny, d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge sobre la "Utilització racional del sòl":

El desenrotllament sostenible va ser definit en l’informe Brundtland com aquell que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les futures generacions per a satisfer les pròpies. El desenrotllament sostenible té com a objectiu la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans, augmentar la cohesió social de la Comunitat per mitjà d’un desenrotllament econòmic compatible amb la protecció i millora de la natura, i una utilització racional dels recursos naturals, de forma que no quede compromés el futur de les pròximes generacions

Recordem que el Concert Previ s’aprovà per unanimitat: 8 vots del PSOE i 5 del PP. Només queda per veure el què opina la Conselleria. En tot cas, ens veurem als tribunals per a aturar aquest clar exemple d’insostenibilitat.

Multiplicar per 8 la població pot ser "desarrollo", però el plantejat i aprovat al Concert Previ segur que no és "sostenible", com deixa clar l’actual crisis econòmica i els camps de faroles i edificis nous desocupats que poblen la nostra geografia. Els tribunals tindran la paraula.

No fa falta adventurar-se molt per a determinar que els polítics d’Almenara (i també molts ciutadans) fiquen l’ènfasis al "desenvolupament", oblidant-se de la "sostenibilitat". Ens preguntem on es pot trobar al PGOU aprovat l’equilibri entre "desenvolupament", "justícia social", "diversitat cultural" i "preservació del medi ambient". Quin és el percentatge de VPO sobre el total construit als darrers 10 anys? On es troba la diversitat cultural als desenvolupaments aprovats, que de cap manera han respectat la trama consolidada, ni l’estil urbanístic del poble d’Almenara i Casablanca? Per què es demana aigua desalada per a satisfer les necessitats hídriques? Hi ha en realitat aigua per al ja aprovat Polígon del Barranc de Talavera? Quan s’executarà aquest projecte? És viable? Què ha segut del vial a Montalmenara que es projectava travessant la Sèquia Major d’Almenara? (a la que l’arquitecte municipal restava valor patrimonial). Per no parlar del Castell o de Montalmenara...

La recent història urbanística d’Almenara no és un bon referent per a interpretacions "equilibrades" del concepte "desenvolupament sostenible". Esperem que, pel bé del poble, l’Ajuntament d’Almenara cerque eixe "equilibri", al que fa referència, i que el trobe prompte.

INFORME AUKEN

Amb Almenara i Moncofa al Top 10 de la desfeta urbanística, entenem per què el PSOE es va oposar a l’Informe Auken, quedant en minoria junt al PP espanyol al Parlament Europeu. Per fi els grans partits espanyols es fiquen d’acord en algo, encara que siga per a fer el ridícul a Europa (en l’urbanisme depredador i en donar ajudes a la banca -màxima promotora i que continua declarant beneficis per als accionistes- mai hi haurà diferència de criteri).


Veure en línia : Més informació

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?