Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Transports > Sobre la Llei de Mobilitat de la Generalitat Valenciana

València en Bici

Sobre la Llei de Mobilitat de la Generalitat Valenciana

Una llei millorable però amb importants avanços, especialment en intermodalitat

dijous 5 de maig de 2011, per  AE-Agró

En l’últim moment, contrarellotge i abans que acabara la legislatura, es va aprovar en les Corts i amb els vots a favor del PP una Llei de Mobilitat parida en la Conselleria d’Infraestructures i Transports que té certs avanços, des del punt de vista de la mobilitat sostenible que cal valorar positivament. No obstant, pensem que haguera pogut quedar més completa, si s’haguera debatut amb més profunditat i si s’hagueren acceptat certs aspectes plantejats en les al·legacions que València en Bici-Acció Ecologista Agró i diversos partits polítics de l’oposició vam interposar en el seu moment.

Si bé la Llei planteja la creació d’alguns mecanismes de participació ciutadana que encara que escassos són un dels èxits d’esta, el cas és que va ser des de València en Bici-Acció Ecologista Agró d’on va sorgir un exemple clar del que és participació ciutadana: Durant el període d’al·legacions es va convidar des de la nostra organització a una sèrie d’associacions ciutadanes, sindicats, tècnics i partits polítics (que no tenien perquè combregar amb els nostres interessos, però que per a la nostra sorpresa si van respondre positivament a la nostra crida) a debatre i a intentar consensuar una proposta que millorara el text de l’avantprojecte de llei. Després d’una sèrie de debats i reunions es va aprovar un text que es va presentar en el període d’al·legacions.

JPEG - 13 kB
La Llei avança en la intermodalitat.

Per la nostra part i en el que competix a les nostres pròpies al·legacions, encara que l’avantprojecte de llei atorgava un paper desconegut fins ara a la bicicleta (legislant en matèria d’infraestructures i aparcament), es proposava a més a més protegir i augmentar els desplaçaments a peu i en transport públic i el que és més important: es proposava reduir la mobilitat obligada per mitjà d’una normativa que afecta al planejament urbanitzador. Per això, l’avantprojecte ens va defraudar profundament en l’aspecte de la intermodalitat Bici+Transport públic.

En el nostre text d’al·legacions li vam donar especial importància a l’article18.5, on es parla d’este tema i pel que venim lluitant des de fa més de 20 anys. Cert és que la llei va sofrir el rebuig del sector del taxi i altres sectors econòmics implicats, el rebuig parcial o a la totalitat per part de diversos partits de l’oposició, però València en Bici-AE Agró, lluny de manifestar-se en contra, es va mantindre neutral i a l’espera que foren tingudes en compte les nostres al·legacions. Al final, es va presentar l’esborrany definitiu, però l’article 18.5 no va sofrir cap modificació. No obstant, unes setmanes abans que acabara la legislatura vam ser convidats a reunir-nos amb el Director General de Transports de la Generalitat, Vicente Domine, artífex de la llei i amb el qual tenim cada any alguna reunió d’intercanvi de parers (una cosa poc comú en el govern de la Generalitat Valenciana i de l’Ajuntament de València). En eixa reunió vam tornar a manifestar de nou la nostra preocupació de com havia sigut redactat l’article 18.5 i ens reafirmem de nou en la seua necessària modificació.

Finalment s’ha aprovat la llei amb una modificació transaccional de l’article 18, que va comptar amb el vistiplau de l’oposició i que si s’interpreta com nosaltres ho hem fet, pot suposar un gran avanç en la intermodalitat entre bicicleta i transport públic:

L’avantprojecte

Article 18. Obligacions dels operadors de transport

5. Les bicicletes seran admeses en els vehicles i en les instal·lacions en les condicions que preveja el contracte de transport i la reglamentació aplicable, i sempre que no suposen problemes de seguretat o capacitat. Podran establir-se tarifes específiques en relació amb el cost del servici.

Text definitiu

Article 18. Obligacions dels operadors de transport

6. Els operadors de transport interurbans facilitaran la intermodalitat amb la bicicleta permetent el seu trasllat en els vehicles, fins a un límit igual al 20% de places assentades, així com les possibilitats de lloguer i estacionament en les estacions i baixadors. Tal obligació s’incorporarà a tots els contractes de servici públic de transport a subscriure des de l’entrada en vigor d’esta llei, així com als prèviament vigents en un termini de cinc anys. En els casos en què tal possibilitat siga tècnicament inviable s’arbitraran les solucions alternatives corresponents d’acord amb allò que reglamentàriament s’establisca.

JPEG - 23.6 kB
Hem de potenciar el Bici+Tren.

L’avantprojecte no ens reconeixia als bicitreners cap dret al transport, deixant-nos en mans de les companyies de transport i els funcionaris de torn. Possibilitant que poguérem arribar en un futur a una situació pitjor encara que la ja existent. A més de no donar-nos cap dret i tindre’ns sotmesos a l’arbitrarietat de gestors i funcionaris del ferrocarril i altres mitjans de transport públic, es donava explícitament la possibilitat de cobrar-nos per això.

En el text definitiu s’afegeix la paraula interurbà. Eixa paraula va ser clau en la nostra negociació per a véncer les reticències de l’administració. En este text definitiu si que s’obliga (la paraula facilitar es pot entendre com a obligació) als operadors de transport a transportar-nos (excepte casos tècnicament inviables), però no s’afegeix cap percentatge mínim com havíem demanat (entre un 6 i un 10% de les places assentades que és el que hi ha ara en els trens de rodalia i el metro, encara que per error vam posar en les nostres al·legacions "places totals"). No obstant, si que es posa un límit màxim del 20% de les places assentades.

És amb este tema dels límits on ens van sorgir els dubtes d’interpretació.

Si s’interpreta com al final hem deduït que la Llei ho ha fet, podem dir clarament que esta Llei és un gran triomf des del punt de vista de la intermodalitat entre bicicleta i transport públic:

Desconcertats un poc per la nostra pròpia proposta de mínims i després de debatre què vol dir, hem arribat a la conclusió que la Llei "obliga" als operadors de transport interurbà a permetre’ns pujar les nostres bicis en els vehicles fins a un màxim del 20% de les places assentades, entenent que a partir d’eixe nombre no estan obligats a facilitar-nos res llevat que ho facen per voluntat pròpia. És a dir, que en un tren amb 200 places assentades estarien obligats a deixar-nos pujar fins a 40 bicicletes.

En tot cas, és en el futur reglament (en el que suposem tindrem alguna cosa que aportar) on es podran concretar i millorar eixes condicions.

JPEG - 63.2 kB
Cal apostar per la intermodalitat i pujar les bicis als transports públics.

València en Bici-AE Agró

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : València en Bici-AE Agró

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles