Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Col·lectius > La Costera > Noticias > AE-Agró sol·licita informació sobre els fangs de la Depuradora de Pinedo (...)

La Costera

AE-Agró sol·licita informació sobre els fangs de la Depuradora de Pinedo depositats a Moixent i La Font de la Figuera

Els veïns de les Alcusses es queixen de la pudor i de l’augment del nombre de mosques originats presumptament pel mal tractament dels llots

dimecres 21 de setembre de 2011, per  AE-Agró

El passat 16 de setembre, el col·lectiu comarcal d’Acció Ecologista-Agró a La Costera es va adreçar per escrit a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a demanar informació sobre els fangs de la Depuradora de Pinedo que s’estan depositant a la partida de les Alcusses, ubicada entre Moixent i La Font de la Figuera. El motiu d’esta petició és la mala olor i l’increment de la presència de mosques, fets presumptament ocasionats per un deficient tractament dels llots en la planta de Pinedo. A més a més, el col·lectiu ecologista també ha sol·licitat a l’Ajuntament de Moixent que actue per a evitar estes molèsties, que afecten negativament els veïns i el turisme local.

Des de finals de 2010, veïns de la partida de les Alcusses de Moixent, ubicada just al costat del terme municipal de La Font de la Figuera, entre la Serra Grossa i el riu Canyoles, sospiten que estan patint els efectes negatius dels fangs de la Depuradora de Pinedo, que no haurien sigut tractats correctament en esta planta, on s’haurien estalviat presumptament tot o part del procés de secat. El motiu d’estes sospites, comprovades in situ pel col·lectiu comarcal d’Acció Ecologista-Agró a La Costera, és la mala pudor originada per estos llots, utilitzats amb fins agrícoles, i a més a més l’aparició de nombroses mosques.

En principi, l’ús de fangs de depuradora en l’agricultura no hauria ser negatiu, ni ocasionar molèsties com les denunciades pels veïns de les Alcusses. Tanmateix, si el tractament dels llots no es realitza correctament, pot ocasionar-ne totes estes molèsties, a més a més de ser un fet que vulnera tant la Directiva 86/278/CEE del Consell de 12 de juny de 1983, relativa a la protecció del medi ambient i a l’ús de fangs de depuradora en l’agricultura, com el Reial decret 1310/1990 de 29 d’octubre, que també regula la utilització de llots de depuració en el sector agrari. Segons la normativa europea, els fangs han de ser tractats "de manera que reduïsquen, de manera significativa, el seu poder de fermentació i els inconvenients sanitaris de la seua utilització", per a oferir així "plenes garanties que asseguren la protecció del ser humà, dels animals, dels vegetals i del medi ambient contra els efectes perjudicials ocasionats per la utilització incontrolada dels llots".

JPEG - 23.2 kB
Partida de les Alcusses.

L’aparició de males olors i d’insectes a les Alcusses és un fet que, a més a més de poder vulnerar inclús el dret constitucional a la intimitat de les persones afectades i a un medi ambient digne i adequat, demostra que el procés de tractament de la depuradora de Pinedo és probablement incomplet o incorrecte. Per aquest motiu, AE-Agró La Costera ha sol·licitat a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient conéixer les parcel·les, tant dels termes municipals de Moixent com de la Font de la Figuera, on s’han depositats estos fangs i les anàlisis i el tractament de d’estos llots. L’objecte d’esta demanda d’informació és, abans d’exercir possibles accions penals i administratives, comparar el resultat de les anàlisis dels fangs amb els realitzats des de l’organització ecologista.

A més a més de la petició d’informació feta a la Conselleria, AE-Agró La Costera també ha sol·licitat a l’Ajuntament de Moixent que actue per a evitar estes molèsties, presumptament originades pels fangs, perquè afecten negativament els seus veïns i inclús el turisme local del seu poble, ja que la mala olor i les mosques arriben fins i tots al poblat iber de La Bastida. Des de l’organització ecologista es demana paciència als veïns afectats, ja que si les administracions implicades no actuen, estos problemes poden agreujar-se i prolongar-se en el temps. Per això, es recoma als ciutadans afectats que aporten tota la informació possible, com per exemple si els camions depositen els fangs per la nit, com va ocórrer amb un cas semblant a la comarca de La Serranía, o si compleixen l’obligació de proporcionar informació als propietaris dels terrenys on es deposita el fang.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Lodos de la depuradora de Pinedo acaban en Moixent y la Font de la Figuera

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles