Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Campanyes > Alta Velocitat València-Castelló > La depredació de la res publica

Opinió

La depredació de la res publica

La Vall de Segó en lluita contra l’interés general

divendres 2 de desembre de 2011, per  AE-Agró

El concepte de res publica, bé comú, interés social o interés general abasta distints significats per a diferents individus i grups de la societat i de tant reiterar-lo en el discurs s’ha perdut de vista quin és el seu contingut conceptual. En termes molt generals, pot ser definit com el conjunt de condicions de la vida al si d’una societat que permeten a cadascun dels individus que la integren i a les organitzacions que la componen, abastar el seu major desenvolupament possible, d’acord als seus propis patrons antropològics i culturals. L’interés general és l’interés dels individus en la seua condició d’integrants d’una societat política.

Necessàriament la determinació de l’interés general requerix una escala de valors prèvia, és a dir, una ideologia que privilegie la posada en marxa de determinades polítiques públiques en comptes d’altres. És necessari interpretar i descobrir este interés general, sense que al propi temps violente els valors individuals.

JPEG - 15.8 kB
Tren sí, AVE no!!!

Els representants polítics han decidit que el tren d’alta velocitat és una infraestructura d’interés general. Açò significa que consideren prioritari invertir el 70% dels fons destinats al sector ferroviari en una alta velocitat que només empra el 2% dels usuaris del ferrocarril, mentre que el tren convencional faltat de recursos i utilitzat pel 98% restant només rep el 30% de les inversions, condemnant a la població al transport per carretera.

Consideren d’interés públic el desmembrament de RENFE, la privatització de servicis i l’obertura de les línies de ferrocarril a operadors privats, així com treballar per la desaparició del ferrocarril com a servici públic i barat, afavorint les xàrcies d’alta velocitat, per a usuaris d’alt nivell adquisitiu, construïdes i mantingudes amb fons públics i explotades per operadors privats.

Consideren d’interés social una infraestructura que no s’adequa al territori, sinó que s’imposa agressivament sobre ell, destruint i segmentant el medi, arrasant terres fèrtils per l’extracció d’àrids i l’ocupació física del territori, agreujant el risc d’inundació, separant la gent de les seues terres i als pobles entre si.

Consideren beneficiós per a la societat unir només grans ciutats, marginant les zones rurals i les ciutats intermèdies, incomunicant i desvertebrant el territori i afavorint els processos de concentració urbana.

Consideren d’utilitat pública que els principals beneficiaris siguen les empreses constructores. Justifiquen esta enorme inversió encara que el seu elevat cost no es puga amortitzar mai i que el seu funcionament i manteniment no es puga cobrir amb el preu del bitllet.

JPEG - 6.1 kB
La Vall de Segó com ara, sempre!!!

Consideren d’interés general fomentar un model de vida de deslocalització del lloc de treball, d’oci i de residència, afavorint la destrucció del territori com a espai de vida i de comunitat.

La declaració d’interés general d’una obra pública suposa la pèrdua de control del municipi afectat sobre part del seu territori i sobre el futur de la qualitat de vida dels seus habitants.

La legislació d’ordenació del territori considera que determinades obres públiques, pel seu interés general no afecten a l’urbanisme sinó a l’ordenació del territori, per la qual cosa no estan sotmeses a la llicència municipal. En determinades obres promogudes per l’Administració, si concorren raons d’urgència o excepcional interés públic, se seguix el procediment previst en el Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, sent este procediment alternatiu a la llicència municipal. Este marc legal i administratiu deixa als ajuntaments i als seus veïns en el més absolut desemparament i indefensió.

La Vall de Segó, subcomarca del Camp de Morvedre, sofrix l’agressió d’este interés general segrestat per interessos privats. La pretensió del Ministeri de Foment d’implantar set pedreres, d’on extraure els àrids necessaris per a la construcció de les línies d’alta velocitat València-Castelló i Sagunt-Terol, ha despertat la indignació en els pobles afectats de Quart i Benifairó de les Valls. Les pedreres projectades arrasaran zones de gran valor agrícola, ambiental i paisatgístic, perjudicaran la qualitat de vida en la vall, afectaran al sistema d’aigües subterrànies i eliminaran jaciments arqueològics. El projecte incomplix les normatives urbanístiques municipals.

El concepte d’interés general, buidat del seu significat original, es convertix així en un mitjà de depredació dels recursos públics i del territori com bé comú i social. L’estructura legal, malauradament, abona esta política.

José Antonio Fernández Diego, membre d’Acció Ecologista-Agró i de la plataforma ciutadana La Vall de Segó com ara, Sempre!

JPEG - 69.6 kB

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Damnificados y beneficiarios (del AVE)

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles