Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Notícies > L’Avaluació Ambiental ha de ser competència de la Conselleria de Medi (...)

Pam a pam

L’Avaluació Ambiental ha de ser competència de la Conselleria de Medi Ambient

AE-Agró rebutja que la Conselleria d’Habitatge s’apropie d’esta matèria clau per a la conservació del patrimoni natural de tots els valencians

divendres 7 d’agost de 2015, per  AE-Agró

Davant de la polèmica sorgida entre la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori pel que respecta a la competència en matèria d’Avaluació Ambiental, Acció Ecologista-Agró es posiciona a favor que siga la Conselleria de Medi Ambient qui assumisca esta responsabilitat. Segons la normativa valenciana, espanyola i europea, el mateix departament de l’administració que promou un acte no pot ser també el seu propi jutge mediambiental, així que el desig polític de la Conselleria d’Habitatge d’apropiar-se d’esta competència, que resulta clau per a la conservació del patrimoni natural, no disposa d’arguments sòlids.

L’Avaluació Ambiental és una competència de l’administració autonòmica que ha d’assumir la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Així ho considera Acció Ecologista-Agró, entitat que rebutja que la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori s’apropie d’esta matèria clau per a la conservació del patrimoni natural de tots els valencians. Cal recordar que en la resta de comunitats autònomes, com per exemple Catalunya, País Basc o Madrid, l’Avaluació Ambiental depén sempre de departaments vinculats a les conselleries de Medi Ambient. I a nivell estatal esta competència també depén del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

En este sentit, per a AE-Agró, l’aspiració política de la Conselleria Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de controlar les declaracions d’impacte ambiental, pel simple motiu que en la passada legislatura Medi Ambient i Territori compartien conselleria, no disposa d’arguments sòlids que justifiquen esta pretensió. I és que, segons la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Generalitat Valenciana, la normativa estatal i la corresponent directiva europea, l’Avaluació Ambiental no ha de ser assumida pel mateix departament de l’administració que promou els projectes que s’han de jutjar mediambientalment.

Esta competència, segons estes lleis i normatives, ha de ser responsabilitat d’un òrgan ambiental auxiliar (o siga, de la Conselleria de Medi Ambient), que amb els seus informes vinculants assegure que els plans i programes de la resta de departaments respecten la natura, la salut humana, la qualitat de vida, la biodiversitat, la capacitat de reproducció dels ecosistemes... El motiu d’esta separació de poders? Doncs, evitar que les declaracions d’impacte ambiental es convertisquen en un mer tràmit sense suficients cauteles i amb un greu risc de conflicte d’interessos, situació que es podria donar si la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori assumira la competència d’autoavaluar-se els seus propis projectes. No podem continuar posant a la rabosa a cuidar de les gallines.

A més a més, pel que respecta a esta polèmica competencial, no podem oblidar tampoc que este mateix any el Tribunal Suprem (TS) va dictar una sentència contra l’antiga Conselleria d’Infraestructures i Transports (departaments que ara formen part de la Conselleria Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori) per negar-se, des de 2009, a facilitar informació a AE-Agró sobre el seguiment i el control de les declaracions d’impacte ambiental de diferents projectes del seu àmbit competencial. A dia de hui, i a pesar de la sentència del TS, encara continuem esperant la documentació requerida...

Per tots estos motius, AE-Agró, davant del conflicte entre estes dues Conselleries, es posiciona a favor que siga la de Medi Ambient la responsable d’assumir la competència de l’Avaluació Ambiental, ja que considerem que esta Conselleria està més qualificada i preparada per a aplicar correctament este mecanisme de control, imprescindible per a la correcta conservació del patrimoni natural de tots els valencians.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : AE-Agró demana a la nova consellera de Medi Ambient que investigue les ajudes a la biomassa

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?