Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Forestal > Felicitem l’alcalde d’Enguera per revisar el pla (...)

Comissió Forestal

Felicitem l’alcalde d’Enguera per revisar el pla d’explotació de biomassa forestal

Aquest projecte tenia greus impactes mediambientals i paisatgístics

dimarts 26 de gener de 2016, per  AE-Agró

Des de la Comissió Forestal d’Acció Ecologista-Agró felicitem l’alcalde d’Enguera, Óscar Martínez Poquet, per la seua assenyada i prudent decisió de revisar l’actual pla d’explotació extensiva de biomassa forestal en aquest municipi de La Canal de Navarrés. Considerem la decisió sensata i valenta, donats els múltiples interrogants i els greus impactes mediambientals d’aquestes tales massives. També ens solidaritzem amb els companys d’ADENE (Associació per a la Defensa de la Natura d’Enguera), que han demanat més cauteles davant d’aquestes actuacions d’explotació forestal, i amb els veïns de Navalón, que denunciaren irregularitats i impactes en àrees d’alt valor ecològic i paisatgístic.

La Comissió Forestal d’Acció Ecologista-Agró, junt a associacions naturalistes de poblacions de la comarca, així com voluntaris antiincendis, experts ambientals i treballadors forestals de diferents entitats, han visitat diferents zones d’Enguera (La Canal de Navarrés, València) afectades per les tales de pins per a fabricar combustible. Els resultats d’aquestes actuacions són preocupants i per això aplaudim la decisió de l’alcalde d’Enguera, Óscar Martínez Poquet, de revisar l’actual pla d’explotació extensiva de biomassa forestal. Aquest projecte, heretat de l’anterior govern del PP, implica tallar enormes quantitats d’arbres durant 15 anys, afectant a la major part del territori forestal d’aquest municipi. Fins i tot en zones d’alt valor paisatgístic com Navalón.

Un dels motius que pretén justificar les tales és l’obtenció de combustibles més “ecològics” i sostenibles. Sorprén, tanmateix, que si aquesta és la intenció, no s’utilitzen les restes de podes i treballs agrícoles, ja que la seua crema mal controlada és la principal causa d’incendis forestals a les nostres comarques. En tot cas, des de la Comissió Forestal d’AE-Agró entendríem que s’utilitzaren restes forestals, però no que es tallen arbres verds i en bon estat.

Cal recordar que l’ús energètic de la biomassa no és net, ja que la combustió de la fusta genera contaminants i CO2, mentre que la vegetació viva capta i emmagatzema aquest gas d’efecte hivernacle. L’absurd arriba al límit quan les restes de les tales s’exporten a Itàlia per vaixell, impulsat per derivats del petroli, com és el cas d’Enguera. El balanç energètic i ambiental del projecte és un despropòsit: es consumix més energia (contaminant i insostenible) en l’extracció, transport i preparació, del que s’evita amb l’ús de biomassa.

També es dona l’excusa de la prevenció d’incendis, cosa molt discutible. La immensa majoria dels incendis tenen causes humanes i eliminant la vegetació verda no s’eviten. Si es tracta d’una mesura defensiva, per a evitar que arriben els focs a les proximitats de nuclis habitats, s’haurien de restringir les actuacions a aquestes perifèries urbanes i invertir més en regulació d’usos, vigilància i intervenció immediata.

Per altra banda, resulta fals que amb les tales es millore la vegetació. S’eliminen grans proporcions d’arbres, no únicament els debilitats o dominats. Sobre el terreny, durant les visites, hem vist troncs molt grossos i rectes que són tallats en grans quantitats. A més a més, les tales, efectuades amb maquinària d’extracció pesant, afecten de manera important a la vegetació arbustiva i al sòl. En definitiva, aquestes tales no milloren el bosc, el danyen de manera important. Es tracta d’una explotació pura i dura, que si es restringira a menudes extensions del municipi, especialment en zones de menor pendent i de menor valor ecològic, podria ser admissible.

Però, per a AE-Agró, de cap manera resulta acceptable que este projecte s’estenga a milers d’hectàrees, destruint així els valors ambientals i paisatgístics d’un dels majors municipis forestals del territori valencià, majoritàriament en muntanyes d’utilitat pública (on la normativa destaca el valor protector del bosc i no el d’explotació) i que formen part de la Xarxa Natura 2000 (on s’hauria d’extremar les cauteles ambientals). Aquest tipus d’explotació no és sostenible, no és realista, no té futur, no aporta beneficis destacables i, per contra, degrada poderosament els recursos naturals que poden oferir majors beneficis derivats d’una gestió més sostenible. Com reconeix el propi alcalde, l’objectiu ha de ser conservar els boscos, per damunt d’altres interessos. I així esperem que siga a partir d’ara.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : AE-Agró exigix responsabilitats a la consellera de Medi Ambient pels abusos en l’extracció de biomassa forestal

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles