Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Forestal > Les tales per a biomassa causen danys inacceptables en els boscos (...)

Comissió Forestal

Les tales per a biomassa causen danys inacceptables en els boscos d’Enguera

Demanen la paralització d’estes tales abusives i la revisió en profunditat del projecte

dilluns 22 de febrer de 2016, per  AE-Agró

A Enguera (La Canal de Navarrés, València) s’estan executant grans tales per a l’obtenció de biomassa que afecten a enormes extensions de bosc. Estos treballs es basen en un pla aprovat per l’anterior Conselleria de Medi Ambient i segons el qual, durant 15 anys, està previst actuar en 13.000 hectàrees de Muntanyes d’Utilitat Pública (MUP) de propietat municipal que formen part, en quasi tota la seua extensió, de la Xarxa Natura 2000. Les empreses adjudicatàries posseïxen autorització per a extraure anualment 8.000 tones de fusta. Tanmateix, davant dels inacceptables impactes que estan provocant, Bosc Viu, Acció Ecologista-Agró i veïns de Navalón demanem la paralització de les tales i la revisió del projecte.

Ecologistes i veïns denunciem que en estos treballs d’extracció massiva de fusta no s’està complint de manera rigorosa el plec de condicions tècniques i ni tan sols l’Ajuntament d’Enguera (La Canal de Navarrés, València) fiscalitza de manera directa i fiable la quantitat de fusta extreta. El control de les actuacions és molt deficient i així resulta difícil evitar els abusos i els danys. Entre les condicions del contracte amb les empreses adjudicatàries s’establix una sèrie d’obligacions i mesures per a evitar danys a la vegetació arbustiva i el sòl que, en la majoria de casos, no s’estan complint. Per exemple, ni s’estan repoblant les zones d’actuació, ni s’ha construït un centre d’estellat com estava previst, ni s’està respectant l’extracció preferent dels arbres torçuts, debilitats o dominats.

Sobre el terreny, en canvi, hem comprovat que s’extrauen de forma massiva arbres sans, ben formats i de bon diàmetre i, molt al nostre pesar, no es complixen de manera rigorosa les cauteles ambientals. En molts dels casos, a pesar de desenvolupar-se els treballs en àrees amb elevat valor paisatgístic i natural, s’estan danyant espècies valuoses que haurien de preservar-se (ginebres, llentiscles, alborcers...) i s’està actuant amb maquinària pesant en zones d’elevada pendent. El resultat són un danys i uns impactes mediambientals inacceptable.

Per això, Bosc Viu (plataforma per la defensa dels ecosistemes forestals valencians), Acció Ecologista-Agró i veïns de la pedania de Navalón demanem la paralització d’esta explotació massiva de fusta per a biomassa en les Muntanyes d’Utilitat Pública (MUP) d’Enguera. Sol·licitem a la nova administració autonòmica i municipal que aturen este projecte i que s’asseguren que es respecten les condicions que marquen les prescripcions tècniques acordades i les condicions ambientals d’obligat compliment. Així mateix reclamem que es revise el projecte d’ordenació davant dels dubtes que suscita el seu caràcter clarament productivista, a pesar que la Llei establix un ús prioritari ecològic i social per a les MUP.

Des de Bosc Viu i AE-Agró defenem l’aprofitament de la biomassa procedent de restes agrícoles i de jardineria, així com la biomassa forestal estrictament residual. Esta ha de ser la biomassa prioritària a utilitzar com a font d’energia i altres usos (compost o adob, segons els casos). Cal recordar que este aprofitament de les restes agrícoles contribuiria a disminuir una de les principals causes dels incendis forestals: les cremes agrícoles. Ja hi ha experiències que estan donant bons resultats en alguns municipis valencians i suposen un benefici directe en quant a estalvi de despeça pública.

També volem recordar que l’ús de biomassa com a energia renovable ha de ser respectuós amb els condicionants ambientals, si volem disfrutar d’ecosistemes forestals madurs i que sustenten bona part de la biodiversitat en el nostre territori, a més a més de contribuir al mitigament del Canvi Climàtic. Tenim boscos amb una taxa de creixement molt baixa i unes condicions climàtiques desfavorables i proclius a l’erosió. En eixe context s’estan degradant paratges forestals que podrien acabar sent formacions madures, molt més estables i resistents enfront de sequeres, plagues, incendis...

Cal tindre en compte, en este sentit, que en el nostre territori el paper del bosc i de les formacions arbustives és fonamentalment protector del sòl i de recarrega d’aqüífers (especialment en les MUP). Per això, s’ha d’anteposar l’immens valor del nostre patrimoni forestal i natural als beneficies econòmics de l’explotació de la fusta. Més encara en casos com el d’Enguera, on els beneficis econòmics van a parar majoritàriament a unes poques empreses privades, mentre que l’ajuntament guanya molt poc.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : AE-Agró demana a la nova consellera de Medi Ambient que investigue les ajudes a la biomassa

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles