Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Projectes > Custòdia del territori > Tancat de la Pipa > Aiguamolls, els nostres aliats contra el Canvi Climàtic

Custòdia del Territori

Aiguamolls, els nostres aliats contra el Canvi Climàtic

Dia Mundial de la Terra al Tancat de la Pipa

dijous 26 de maig de 2016, per  AE-Agró

El passat 23 d’abril, amb motiu del Dia Mundial de la Terra, es va celebrar al Tancat de la Pipa (Parc Natural de l’Albufera de València) una jornada sobre el paper imprescindible dels aiguamolls en el balanç de carboni a escala mundial. La cita, organitzada per Acció Ecologista-Agró, l’Associació Ibèrica de Limnologia i la Unitat d’Investigació en Limnologia de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València (UV) amb la col·laboració de SEO/BirdLife i la Fundación Biodiversidad, va comptar amb la presència del reputat investigador Antonio Camacho. L’activitat es va centrar a reivindicar la importància de les zones humides en les estratègies d’adaptació i mitigació dels efectes del Canvi Climàtic.

A escala global, els aiguamolls com el Parc Natural de l’Albufera de València ocupen entre el 4 i el 6% de la superfície terrestre, sent els ecosistemes més productius del planeta. Alberguen una espectacular biodiversitat i proporcionen una gran quantitat de serveis ecosistèmics, com per exemple la millora de la qualitat de l’aigua o la mitigació d’inundacions. Així i tot, aquests espais han sigut tradicionalment degradats, o fins i tot destruïts, havent desaparegut a escala europea quasi el 60%.

En el Tancat de la Pipa, àrea de reserva propietat de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) que custodien Acció Ecologista-Agró i SEO/BirdLife, s’han anat realitzant activitats de posada en valor dels aiguamolls des de diferents punts de vista: riquesa en diversitat biològica, importància cultural, capacitat per a millorar la qualitat de l’aigua... Seguint esta línia de treball, el passat 23 d’abril, amb motiu del Dia Mundial de la Terra, es va convocar una activitat per a destacar el paper vital de les zones humides per al control en el balanç del carboni.

Durant la primera part de la jornada, Antonio Camacho, investigador del comité d’experts de l’IPCC (Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic) de les Nacions Unides, va explicar, amb la col·laboració del seu equip de treball, quins són els processos per a mesurar el balanç de carboni, on es tenen en compte tant les emissions com la captura i la seua precipitació. Com va indicar Camacho, el paper dels nostres aiguamolls en el balanç de carboni s’està estudiant de forma capdavantera en la Universitat de València (UV), juntament amb altres grups de recerca a través dels projectes CarbonSink , Carbonpractic i ClimaWet.

A causa de les seues condicions humides i elevada productivitat, les marjals són zones idònies per a fixar i emmagatzemar carboni des de l’atmosfera. Malgrat la seua reduïda superfície, ocupen el cinqué lloc en captació global de carboni. Aquesta importància està sent cada vegada més reconeguda i estudiada, rebent aquest tipus d’embornals un nom particular: “Carboni blau”. Les anàlisis dels balanços de carboni ens poden servir per a avaluar els efectes de diferents pràctiques (o mesures de gestió) en zones humides per a la mitigació dels efectes del Canvi Climàtic, ajudant així a reduir emissions i afavorint el seu paper com a embornals de carboni.

Aquest és un tema especialment rellevant per a aiguamolls sotmesos a maneig intens, com l’Albufera, en la qual la seua gestió està especialment influïda pel conreu de l’arròs. Aquest cultiu, tal com recentment ens va mostrar l’equip del LIFE+Admiclim en la trobada sobre “Arròs i conservació” organitzada pel LIFE+Albufera, és el major responsable d’emissions de metà a escala global junt a la ramaderia. S’ha de treballar, per tant, en el disseny i aplicació de bones pràctiques per al conreu de l’arrossar, optimitzant el seu paper com a embornal de carboni (com per exemple reduint l’anòxia del sediment a través del moviment de l’aigua en els camps) i posant així de rellevància el paper multifuncional de l’agricultura.

Per a ajudar a comprendre les dinàmiques del carboni i productivitat en aiguamolls, la segona part de l’activitat es va dur a terme en el camp. Els assistents van poder comprovar com es mesuren les emissions de gasos d’efecte hivernacle, gràcies a la instal·lació de càmeres flotants en les quals es va analitzar la concentració de metà en diferents moments. A més, es van prendre mesures de la producció primària en mostres d’aigua, com a mesura de la captació de carboni. Finalment, amb l’ajuda d’una lupa binocular, observaren la gran diversitat d’organismes aquàtics que trobem en aquests valuosos ecosistemes.

Des d’AE-Agró, entitat d’utilitat pública que custodia el Tancat de la Pipa, volem agrair el gran treball de l’Associació Ibèrica de Limnologia, especialment a Antonio Camacho i tot el seu equip (Carlos Rochera, Antonio Picazo i Ana C. Santamans), per les excel·lents explicacions amb les quals els participants en la celebració del Dia Mundial de la Terra es van sentir limnòlogues i limnòlegs per un dia, aprenent sobre ecologia i els cicles biogeoquímics dels aiguamolls.

Durant la jornada, es va demostrar la importància de la protecció i la correcta gestió de les zones humides del litoral mediterrani pel que respecta al balanç de carboni i la mitigació dels efectes del Canvi Climàtic. Així que ara hem de continuar treballant, pam a pam, per a evitar la degradació dels aiguamolls i potenciar i propiciar la seua restauració, la millora de la qualitat de l’aigua i la conservació de la seua biodiversitat i funcionalitat ecològica.

Nacho Gimeno Climent, Comissió de Comunicació d’AE-Agró.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Dia Mundial de les Zones Humides al Tancat de la Pipa

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?