Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Campanyes > Nova Cultura de l’Aigua > Demanem la creació d’una secció de restauració, conservació i millora (...)

Nova Cultura de l’Aigua

Demanem la creació d’una secció de restauració, conservació i millora de rius

Petició de les entitats ecologistes a la Conselleria de Medi Ambient

dilluns 24 d’octubre de 2016, per  AE-Agró

Acció Ecologista-Agró, AEMS-Ríos con vida, el Centro Ibérico de Restauración Fluvial, la Fundació Nova Cultura de l’Aigua i Xúquer Viu demanem a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural la posada en marxa, dins del seu organigrama, d’una secció de restauració, conservació i millora de rius davant la fràgil protecció actual. Esta unitat autonòmica s’ocuparia, entre altres assumptes, de catalitzar les actuacions per a millorar la planificació, gestió ambiental i territorial dels rius, assessorar als ajuntaments sobre bones pràctiques urbanístiques i agràries a les zones de ribera i coordinar protocols d’actuació amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).

La situació dels ecosistemes fluvials del País Valencià deixa molt que desitjar, no sols des del punt de vista de la sobreexplotació dels cabals superficials i subterranis, sinó per la simple ocupació i degradació del territori fluvial. Existixen més de 500 barreres als llits dels rius valencians. D’este grup hi ha 68 assuts fora d’ús esperant per a ser enderrocats i deixar així de retrinxar els nostres rius.

Des d’Acció Ecologista-Agró, AEMS-Ríos con vida, el Centro Ibérico de Restauración Fluvial, la Fundació Nova Cultura de l’Aigua i Xúquer Viu entenem que la Generalitat Valenciana ha de coordinar-se amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) i amb els altres organismes de conca per a actuar en este sentit. Per això, demanem a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural la posada en marxa, dins del seu organigrama, d’una secció de restauració, conservació i millora de rius davant la fràgil protecció actual.

Esta secció o unitat autonòmica a crear s’ocuparia de catalitzar les actuacions a realitzar per a promoure i impulsar estudis, treballs d’investigació universitària, convocatòries, projectes, voluntariats i quantes ferramentes permeten avançar en la millora de la planificació, gestió ambiental i territorial dels rius, dins de l‘ambient competencial assignat. També hauria de portar a terme actuacions de millora, conservació i restauració de l’entorn fluvial a càrrec de la Generalitat Valenciana, amb l’objectiu de recuperar l’estat natural en el major percentatge possible.

Altres reptes d’esta unitat autonòmica serien la creació d’un catàleg de boscos de ribera d’interés, la retirada d’espècies exòtiques invasores, la protecció de les autòctones i la promoció de noves reserves fluvials, que ajuden a la conservació dels nostres rius per a les futures generacions. I també protocols d’actuacions de preferència en la recuperació de zones incendiades confrontants als llits per a evitar l’erosió.

A més a més, esta nova secció de la Conselleria de Medi Ambient hauria d’aconseguir un protocol d’actuació amb la CHX, i la resta de Confederacions Hidrogràfiques, sobre les poblacions de peixos autòctons atrapats a les seccions fluvials i la seua salvaguarda. Especialment durant els períodes de sequera. De la mateixa manera hauria de revisar quants expedients siguen sol·licitats per la CHX referents a l’espai fluvial i assessorar als ajuntaments sobre bones pràctiques urbanístiques i agràries a les zones de ribera.

Finalment, també hauria de realitzar un seguiment de les barreres existents, el seu període de concessió, l’estat i possibilitats de permeabilitat (per a permetre el lliure fluix de l’aigua i el pas de la fauna ictícola present), la retirada de les espècies exòtiques invasores de peixos i gestionar que els obstacles fora d’ús siguen enderrocats.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : El Riu Sellent, víctima de les "neteges" de la CHX

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?