Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Notícies > Exigim un control més exhaustiu i major transparència en matèria (...)

Pam a pam

Exigim un control més exhaustiu i major transparència en matèria d’emissions d’activitats contaminants

Presentem al·legacions al projecte de Decret autonòmic amb l’objectiu de millorar la salut humana, el medi ambient i l’economia de la societat valenciana valenciana

dimecres 26 de juliol de 2017, per  AE-Agró

Davant la manca d’interés del Govern central pel correcte desenvolupament de la normativa de prevenció i control de la contaminació i de protecció del medi ambient, des d’Acció Ecologista-Agró demanem a la Generalitat Valenciana que impulse Lleis més ambicioses i proteccionistes per a millorar la salut humana, conservar la natura i modernitzar l’economia. Concretament, amb una supervisió i avaluació més exhaustives dels processos industrials i facilitant l’accés a la informació mediambiental sobre el control d’emissions d’activitats contaminants, ja que el projecte de Decret redactat per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural no incidix en estos dos punts clau.

El Govern valencià treballa actualment en un Decret sobre el control d’emissions d’activitats potencialment contaminants, el contingut del qual Acció Ecologista-Agró considera insuficient per a millorar la salut humana, protegir el medi ambient i modernitzar l’economia. El projecte de Decret, al qual ja hem presentat les corresponents al·legacions, obvia, per exemple, una de les principals ferramentes en matèria de prevenció i reducció d’emissions desenvolupades per la normativa europea. Es tracta de les Millores Tècniques Disponibles (MTD) en els processos industrials.

Tant la Directiva 2010/75 com la Llei 16/2002 conferixen la competència en el control i l’aplicació de les MTD a les comunitats autònomes. Però, l’actual projecte de Decret no planteja un desenvolupament legislatiu exhaustiu per tal de controlar l’aplicació i l’avaluació de les MTD, tasca realitzada actualment per les pròpies empreses. Des d’AE-Agró considerem que una administració com la valenciana, que s’autodenomina ecologista, hauria d’encarregar-se ella mateixa del control de les MTD i del seguiment i avaluació de la seua aplicació per a aconseguir així una disminució real de les emissions.

A més a més de les MTD, un altre aspecte a millorar del projecte de Decret és facilitar l’accés a la informació en matèria d’activitats contaminants, ja que el sistema actual és molt poc transparent. A dia de hui, la informació que es facilita sobre la contaminació de cada empresa i els Valors Límit d’Emissió (VLE) de cada autorització ambiental integrada, llicència ambiental o comunicació ambiental no compartixen les mateixes unitats de mesura, amb la qual cosa resulta força complicat avaluar i analitzar les dades públiques d’emissions de les empreses, actualment incorporades en el Registre Estatal d’Emissions i Fonts Contaminants (Registre PRTR-Espanya).

Destacar que en les al·legacions presentades per AE-Agró també hem sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural l’accés públic, de forma clara i concreta, als llibres de control d’emissions a l’atmosfera de totes les empreses que desenvolupen activitats catalogades com potencialment contaminants, amb els resultats de les seues mesures i les seues anàlisis de contaminants.

Finalment, tal i com hem plantejat a la Conselleria en les al·legacions al projecte de Decret, des d’AE-Agró considerem que cal un desenvolupament reglamentari de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica per a establir objectius de qualitat de l’aire més estrictes. A més a més, hem pogut constatar una manipulació molt important en la situació geogràfica de les estacions de control que subministren la informació a esta xarxa i que consistix a situar-les allunyades del focus de contaminació.

A dia de hui, les estacions ubicades dins de polígons industrials i prop d’empreses amb grans emissions són molt escasses. La majoria s’instal·len en àrees rurals o zones verdes urbanes, lluny del trànsit i les indústries. Les dades obtingudes per estes estacions són massa benignes i no reflectixen els verdaders valors de contaminants que respirem els ciutadans. Per això, exigim a la Conselleria la reubicació de les estacions en punts negres i conflictius per a obtindre així una visió real de la contaminació i poder controlar-la.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : AE-Agró demana que el PATH impulse l’agricultura ecològica i la lluita contra el Canvi Climàtic

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?