Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Territori > Volem els informes que "avalen" la crema de la palla de l’arròs a (...)

Comissió de Territori

Volem els informes que "avalen" la crema de la palla de l’arròs a l’Albufera

AE-Agró reclama transparència a la Conselleria i que informe de com gestionarà la matèria orgànica en els arrossars del parc natural durant la campanya de 2017

dilluns 31 de juliol de 2017, per  AE-Agró

Acció Ecologista-Agró, entitat que forma part de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera de València, va sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural els informes tècnics que justificaven la conveniència de la crema de la palla de l’arròs com millor mesura de gestió d’este rebuig agrícola en el parc natural. Concretament, el 22 de setembre de 2016. Però, pràcticament un any després de realitzar esta petició d’informació ambiental, la Conselleria encara no ha facilitat a AE-Agró els estudis que teòricament avalen esta pràctica agrícola, que afecta negativament a la salut dels habitants dels municipis de l’Albufera i suposa una contribució més al Canvi Climàtic.

Durant la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera de València celebrada el passat hivern, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural es va comprometre a convocar una reunió específica sobre la gestió de la palla de l’arròs, en la qual facilitaria els informes tècnics que justifiquen la crema d’este rebuig agrícola com a millor mesura de gestió. Entre els documents sol·licitats per Acció Ecologista-Agró, la Conselleria havia d’aportar en esta reunió els estudis que avalen l’efectivitat d’esta pràctica agrícola contra la Leersia oryzoides i altres plagues de l’arròs, així com els informes sobre l’evolució de la matèria orgànica en els arrossars, motiu pel qual, segons hem pogut saber per diferents vies, es va continuar cremant la palla durant 2016.

A més a més d’estos estudis, la Conselleria també havia d’informar de si existix algun protocol de seguiment agronòmic de les cremes per tal d’avaluar l’efectivitat d’esta mesura. I, per descomptat, si s’està efectuant algun estudi sobre l’impacte en la salut humana i els efectes mediambientals de les cremes, ja que esta pràctica, que suposa una contribució made in València al Canvi Climàtic, pot augmentar les malalties respiratòries, les crisis d’asma i les afeccions pulmonars.

Tanmateix, la Conselleria ni ha convocat la reunió promesa ni ha facilitat a AE-Agró cap dels informes i estudis sol·licitats en setembre de 2016, motiu pel qual el passat 24 de maig la Comissió de Territori de l’organització ecologista va tornar a exigir a l’administració valenciana la documentació requerida i també l’estratègia de control i gestió de la palla de l’arròs per a la campanya de 2017. Però, a dia de hui, la Conselleria manté ocults tots els estudis sol·licitats i no ha informat de com va a gestionar enguany la palla a l’Albufera.

Davant d’esta manca d’informació, que suposa un incompliment reiterat per part de l’administració valenciana del dret d’accés i participació en matèria de medi ambient, reconegut per la Llei 27/2006 de 18 de juliol, amb la qual es transposa a l’ordenament jurídic espanyol el conveni internacional d’Aarhus, des d’AE-Agró volem denunciar públicament l’ocultació per part de la Conselleria dels informes i la resta de documentació relativa a la gestió de la palla de l’arròs. Especialment pel que respecta a la seua crema, una pràctica que l’administració valenciana va recuperar parcialment en 2015 i que va estendre a tot el parc natural en 2016.

L’arrossar té una gran influència sobre l’Albufera (qualitat de l’aigua, biodiversitat, producció agrícola, turisme, caça...) i la gestió de la palla juga un paper clau. Des d’AE-Agró som conscients que es tracta d’un tema complex i que no tots els camps d’arròs presenten les mateixes possibilitats per a la gestió d’este residu agrícola, que es pot cremar, fanguejar, aprofitar com a biomassa, com a matèria primera...

Però, siga com siga, la palla s’ha de gestionar amb rigor, serietat, planificació, transparència i informes tècnics que oferisquen la millor solució possible per al medi ambient, els habitants del parc natural i els productors d’arròs de l’Albufera. I, a dia de hui, la Conselleria està gestionant la palla d’una manera molt poc rigorosa, sense aportar cap tipus de documentació que justifique les seues decisions i sense confeccionar una estratègia clara i planificada a mig i llarg termini.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : AE-Agró al·lega contra l’informe favorable de Costes a ampliar la concessió del Sidi Saler

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?