Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Col·lectius > València en Bici > València necessita un Pla de Seguretat Vial basat en la Visió (...)

València en Bici

València necessita un Pla de Seguretat Vial basat en la Visió Zero

La nostra salut i la nostra vida estan en joc

dimarts 7 de novembre de 2017, per  AE-Agró

El passat 25 d’octubre va tindre lloc, en la seu de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, una jornada de reflexió i debat sobre el Pla Director de Seguretat Vial (PDSV) que València necessita. L’acte va ser convocat pel Fòrum Valencià de la Bici (FVB) i van assistir unes 30 persones, que van acudir a títol particular o com a portaveus de diferents entitats. Van participar, entre altres, representants de la Policia Local de València, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, el sindicat CCOO, la Federació d’Associacions de Veïns, Arquitectúria, València en Bici-Acció Ecologista Agró i també altres associacions del moviment ciclista del Cap i Casal.

L’esdeveniment convocat pel Fòrum Valencià de la Bici (FVB), lluny de centrar el tema en la seguretat de la bicicleta, va estar conduït cap a la perspectiva de la seguretat vial per a totes i tots. La jornada va partir debatent en grups sobre els motius dels accidents de trànsit i els objectius que cabria esperar del Pla Director de Seguretat Vial (PDSV) per a València. La resposta va ser prou acord entre tots: Els accidents no són accidentals. Són evitables. I no es pot acusar només els usuaris de la via d’infractors o d’actuar amb negligència, doncs darrere de cada accident hi ha també una responsabilitat tècnica i política de qui planifica el territori, la ciutat i el sistema de transport.

En este sentit, es va destacar que l’excés de vehicles i la seua alta velocitat està darrere de la majoria d’accidents. I que només quan hi haja alternatives viables a la dependència del cotxe i es pose a les persones (no sols als conductors) en el centre del sistema de circulació i transports s’eradicaran els accidents de trànsit. Ens hem acostumat, però no és admissible morir per desplaçar-se. Es possible aconseguir que hi haja zero morts pel trànsit i les urbs que ho han aconseguit ha sigut a base de fer la seua ciutat més amable.

L’objectiu al qual ha d’aspirar el PDSV de València no pot quedar-se a reduir l’accidentalitat greu. Ni tan sols en què no mora cap persona per atropellaments. Ha d’anar més lluny, ja que mor massa gent per la contaminació generada pel trànsit (fins a nou vegades més que per accidents). Així el PDSV, a més a més de tractar els accidents, hauria d’atendre també les malalties del trànsit, com passa amb la seguretat laboral. Si este pla no busca una ciutat amable i una mobilitat saludable, no serà capaç d’eliminar els morts, ni els lesionats ni els malalts greus pel trànsit.

I per a assolir este repte, durant la jornada del passat 25 d’octubre es van plantejar idees i propostes desitjables que hauria d’incloure el PDSV de València. La primera d’elles seria la de reconcebre la ciutat i els seus carrers com a espais de convivència, ja que el trànsit a motor les ha convertit en vies de circulació. A més a més, es va demanar fomentar i la prioritzar un transport públic, ràpid i eficaç a tota l’àrea metropolitana. Les ciutats més segures han apostat per reduir la presència del cotxe implantant un transport públic de qualitat.

També es va plantejar la idea d’establir una jerarquia vial ben diferenciada dels tipus de carrers: els centres de tots els barris per a les persones, en la majoria de carrers només permetre vehicles que tinguen en elles el seu destí, després carrers d’accés als barris (però no de pas) i altres que permeten als cotxes arribar als diferents barris de València.

Com no, pacificar el trànsit en tota la ciutat hauria de ser un dels grans objectius del PDSV. I per a fer-ho no basta amb la senyalització, sinó que el disseny de la via ha de convidar també Hi ha dos models tècnics: aplicar mesures físiques per a obligar a reduir la velocitat dels cotxes o permetre que les persones creuen el carrer per qualsevol lloc, eliminant els semàfors, reduint els carrils i deixant davall la responsabilitat del conductor el maneig del vehicle, segons les circumstàncies dels carrers. Les dues mesures han mostrat la seua efectivitat per a reduir d’una forma important els accidents.

Pel que respecta als indicadors representatius de la seguretat vial de la ciutat, durant la jornada es va arribar a la conclusió que no poden consistir només a comptabilitzar els accidents greus, doncs este fet oculta situacions intolerables. Per exemple, la mortalitat de xiquets vianants en ciutat es va reduir molt en els anys noranta, la qual cosa pareix més pel fet que a penes es veuen ja xiquets sols en els carrers que a una millora de la seguretat vial de les urbs. No es pot guanyar seguretat a costa d’excloure alguns col·lectius socials dels carrers. Precisament, el nombre de xiquets que són autònoms o el de dones amb bicicleta són millors indicadors de la seguretat vial d’una ciutat que la xifra d’accidents.

Urgix, doncs, fer pedagogia i canviar l’enfocament dels gestors del trànsit i els transports. No és cert que tota persona tinga dret a elegir el cotxe com a mode de transport i a circular per tots els carrers de la ciutat. El veritable dret és que tots els col·lectius socials (xiquets, majors, treballadors, consumidors, turistes….) puguen accedir en condicions dignes als béns i serveis que oferix un territori. L’abús del cotxe, que no sols no és accessible a tota la població, implica l’exclusió de part d’ella, suposant-los barreres al seu desplaçament saludable, còmode i segur.

Els participants en la jornada convocada pel FVB esperem que el PDSV de València supere el vell i ineficaç model de seguretat vial centrat només en els usuaris de la via i basat exclusivament en l’educació i la sanció. Este model anacrònic ha demostrat que, si bé reduïx accidents greus, és incapaç d’eliminar-los. El PDSV hi hauria d’incorporar els models més ambiciosos de “Visió Zero” i “Sistemes Segur”, que han demostrat la seua capacitat d’eliminar els accidents greus i que requerixen un canvi en el sistema de transport i en la concepció de la ciutat.

La nostra salut i la nostra vida estan en joc. Fins ara, este ajuntament ha mostrat el seu interés per a transformar València en una ciutat sostenible, saludable i amable. Esperem que el PDSV del Cap i Casal estiga a l’altura d’este projecte polític i desig ciutadà.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Contra l’acaçament vial i la supremacia del cotxe

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles