Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Territori > El Port de València, un gran agent contaminant i depredador (...)

Comissió de Territori

El Port de València, un gran agent contaminant i depredador mediambiental

Volem decidir!!! Volem recuperar l’Horta de La Punta!!!

divendres 15 de desembre de 2017, per  AE-Agró

El passat 30 de novembre, la plataforma "Horta és futur, no a la ZAL" va presentar el número extra de la Cartelera Turia "Aturem la ZAL, recuperem La Punta". Este número extra recull tretze articles sobre el conflicte passat, la situació actual i les conseqüències que tindrà sobre el territori i les persones l’execució del nou pla per a instal·lar la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port de València a l’antiga Horta de La Punta. A continuació compartim l’article redactat per la Comissió de Territori d’Acció Ecologista-Agró per a l’especial de la Cartelera Turia "Aturem la ZAL, recuperem La Punta". El signa el nostre company Jorge Mateos i en ell s’analitzen els impactes mediambientals generats pel Port de València.

Les conseqüències i impactes negatius que té el Port de València sobre el medi natural i la qualitat ambiental són nombroses. Les més destacades són les emissions de gasos i contaminants, la destrucció de platges, de l’Horta i d’espais naturals i les afeccions als ecosistemes marins.

Contaminació

Aproximadament quasi la meitat de les emissions de diòxid de nitrogen (NO2) i de partícules (PM10 i PM2,5) que sofrixen els habitants de València té el seu origen en l’activitat portuària i escapa de les mesures de reducció del trànsit rodat posades en marxa per l’ajuntament. Així es recull en la guia de plans per a la millora de la qualitat de l’aire a la ciutat i la seua àrea metropolitana, aprovada en 2012. I l’estimació no inclou el trànsit generat pels camions que entren o ixen del Port, ja que es centra exclusivament en els vaixells.

La majoria d’estos vaixells necessiten tindre encesos els seus motors durant tot el temps que romanen atracats al Port o fondejats davant del Saler, per proporcionar el subministrament d’electricitat i altres serveis essencials. Per altra banda, s’utilitza combustible pesat d’escassa qualitat molt contaminat i els vaixells no disposen de filtres ni catalitzadors. A més a més, les brises habituals arrosseguen els contaminants cap a la ciutat, tal i com confirma un estudi realitzat pel Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània (CEAM).

En els plans de qualitat de l’aire de València s’emplaça a les autoritats portuàries a l’adopció de "les mesures necessàries per a disminuir els nivells de NO2" i "a realitzar la vigilància a través de les estacions de control situades en l’entorn del Port i la seua integració a la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica". Per contra, no s’han adoptat de moment cap d’estes iniciatives.

A la contaminació atmosfèrica cal afegir la contaminació de les aigües marines, provocada pels vessaments de residus i contaminants des dels vaixells i durant les operacions de càrrega i descàrrega de granels sòlids i líquids de tot tipus de substàncies químiques i productes petrolífers. I el sempre present perill de grans vessaments provocats per accidents o naufragis.

Destrucció del territori

La construcció del Port de València i dels seus dos satèl·lits, el Port de Sagunt i el de Gandia, així com les seues successives ampliacions, han tingut un fort impacte sobre el territori costaner i s’ha perdut Horta de gran qualitat agrícola per ocupació directa pel Port i les zones logístiques i industrials annexes, en particular a València i Sagunt.

Els tres ports han destruït platges per ocupació directa, com la de Natzaret. Però, l’impacte més gran sobre la costa ha sigut l’alteració de la línea litoral mitjançant processos d’erosió en grans sectors costaners, fet que ha provocat la pèrdua o reducció de l’amplària de les platges i la disminució de la qualitat de l’arena. Açò suposa una amenaça greu sobre espais naturals de gran valor.

Este efecte és clarament visible al llarg dels 15 Km compresos des del Grau Vell de Sagunt fins a la desembocadura del Barranc del Carraixet, havent deixat la comarca de L’Horta Nord amb unes platges minvades i d’escassa qualitat, que només aguanten amb espigons i aportacions artificials d’arena. En este sector destaca l’erosió de la costa en la Marjal dels Moros, que està a punt de perdre totalment el cordó litoral i ser invadida per la mar.

Al sud del Port de València l’erosió amenaça el Parc Natural de l’Albufera. Els temporals d’enguany han afectat greument a les platges del Saler, destruint una part important de les dunes que van ser restaurades durant l’última dècada i a la llarga suposa una forta amenaça per a tot l’ecosistema de la Devesa.

I de la mateixa manera, es poden sentir els efectes de l’erosió al sud del Port de Gandia fins a la comarca de La Marina, al llarg de més de 20 km on la mar ha destruït platges, passejos i poblats costaners. Per exemple, a Piles i Bellreguard o Les Marines de Dénia.

Ecosistemes marins

Els impactes del Port sobre el fons marins i la qualitat de l’aigua inclouen la contaminació por vessaments. Però, també la destrucció de les praderies de posidònia i altres fons marins per les continues ampliacions de dàrsenes, per l’activitat de la flota pesquera d’arrossegament i pels dragats d’arena per a omplir platges erosionades. Cal dir que hi ha en projecte un gegantí projecte d’extracció d’arenes profundes en el Golf de València, que podria suposar la destrucció d’uns 25,5 km2, superfície equivalent a l’Albufera.

Jorge Mateos, Comissió de Territori d’Acció Ecologista-Agró.

*Este article va ser publicat en el número extra de la Cartelera Turia "Aturem la ZAL, recuperem La Punta".

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Els Poblats del Sud volem seguir sent Horta productiva: No a la ZAL

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles