Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Forestal > Sobre la proposta de modificació de la Llei Forestal

Comissió Forestal

Sobre la proposta de modificació de la Llei Forestal

Reforma benintencionada però que pot tindre efectes negatius en el bosc valencià

divendres 22 de desembre de 2017, per  AE-Agró

Des de la Comissió Forestal d’Acció Ecologista-Agró valorem positivament l’esforç del grup parlamentari de Podem per a aportar propostes per a millorar la vigent Llei Forestal valenciana. Tanmateix, tal i com vam explicar en la nostra intervenció a Les Corts del passat 14 de novembre, poques modificacions seran realment útils. La majoria de les propostes, encara que siguen benintencionades, tindran exigües conseqüències positives i, fins i tot, algunes reformes poden generar efectes negatius no buscats. A més a més, la modificació plantejada continua sense incloure el pagament per serveis ambientals als propietaris forestals, una ferramenta clau per a finançar la gestió i la conservació dels nostres boscos.

De les reformes proposades per Podem a l’actual Llei Forestal valenciana ens preocupen algunes que considerem que cal reconsiderar. Així, per exemple, la Comissió Forestal d’Acció Ecologista-Agró discrepa amb la modificació referida a enclavaments forestals en zones agrícoles, que proposa excloure estos terrenys de la consideració de forestal quan tinguen menys de 2 hectàrees. Esta mesura facilitaria processos urbanístics i especulatius i, a més a més, impediria que estos enclavaments es beneficiaren de les ajudes estipulades per la legislació forestal.

També considerem inadequada la proposta de deixar fora de la consideració de forestal les pistes i camins forestals. Resulta una aportació poc comprensible, ja que estos terrenys difícilment podrien assignar-se a altra qualificació, com ara agrícola o industrial. A més a més, cal considerar que algunes d’estes infraestructures poden ser temporals i seria lògic i desitjable que, en este cas, recuperaren la vegetació, fet que no serà possible si han perdut prèviament el seu caràcter forestal.

Per altra banda, ens preocupa la proposta de modificació de les Zones d’Actuació Urgent (ZAU), ja que en la seua nova redacció s’eliminaria el terme "conservació" que fins al moment ha sigut un dels seus objectius bàsics. En el seu lloc, s’introduïx com a finalitat la de "rehabilitar" determinades zones “en la seua funció forestal”, expressió que considerem ambigua. Normalment s’empren mots com "restauració", "recuperació" o "millora" en comptes de "rehabilitació". I l’expressió "funció forestal" en singular, quan els boscos tenen diferents funcions (culturals, aprofitaments, conservació...), resulta inconcreta.

En matèria d’incendis forestals també es proposa separar la vigilància de la prevenció, que és on habitualment s’inclou. La justificació aportada és que la vigilància no és prevenció, sinó observació. Però, considerem este argument poc convincent, ja que la vigilància no té perquè ser passiva. De fet, ha de ser activa i incloure la informació, la dissuasió i l’eliminació de situacions de risc. La bona vigilància és aquella que ajuda a previndre, detectar i evitar que un foc incipient o en preparació, o una activitat d’alt risc, acabe convertint-se en un incendi forestal.

Sobre la simplificació de la "burocràcia forestal"

Des de la Comissió Forestal d’AE-Agró volem alertar sobre les simplificacions “burocràtiques” que determinats sectors estan demanant, durant la tramitació de la reforma de la Llei Forestal, i que poden significar una disminució de garanties ambientals, socials i econòmiques. És mentida que existisca actualment un excés de normatives i d’espais protegits en els quals “no ens deixen fer res”. En realitat, la protecció dels nostres boscos és encara pobra i deficient.

En este sentit, també volem advertir sobre els plantejaments que defensen que les activitats econòmiques forestals tradicionals podrien rendir molt més si no les restringiren tant els “proteccionistes”. Amb les nostres condicions de clima, relleu i sols, ni la fusta ni la biomassa, ni altres cants de sirena, són una opció realista ni sostenible de desenvolupament rural. Només ho són de manera molt marginal i sempre amb risc de generar, si no estan ben regulades, greus impactes mediambientals.

Pagament per serveis ambientals

Finalment, pel que respecta a la reforma de la Llei Forestal, lamentar que la modificació plantejada proposa incrementar el compromís de l’administració autonòmica, les administracions locals i els particulars en la lluita contra problemes ambientals com els incendis o les plagues i en l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible. Però, que continua sense incloure cap referència al pagament per serveis ambientals als propietaris forestals.

Des de la Comissió Forestal d’AE-Agró considerem que este mecanisme de finançament, proposat per exemple per Ricardo Almenar en el seu llibre El Bosc Protector, és una ferramenta clau per a obtindre recursos i, així, poder sufragar els compromisos en gestió forestal de l’administració autonòmica, les administracions locals i els propietaris particulars. A dia de hui, el pagament per serveis ambientals representa una eina indispensable per a poder posar en marxa una política forestal rigorosa, eficaç i de gran abast per a conservar i protegir els boscos valencians.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : AE-Agró demana una revisió dràstica del nou Pla de Desenvolupament Rural

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles