Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Forestal > Apostem pel pagament dels serveis ambientals que oferixen els (...)

Comissió Forestal

Apostem pel pagament dels serveis ambientals que oferixen els boscos

Cal un nou finançament forestal per a combatre les plagues, els incendis i l’erosió

dilluns 8 de gener de 2018, per  AE-Agró

Els boscos valencians necessiten una millor gestió que requerix esforços humans i materials que ara no disposem i als quals resultarà molt complicat accedir sense un nou model de finançament forestal. Concretament, parlem del pagament pels serveis ambientals. Cal reconéixer econòmicament les externalitats que els boscos ens oferixen gratuïtament al conjunt de la societat i així desenvolupar una gestió forestal realment sostenible per a poder fer front a greus problemes com són les plagues, els incendis o l’erosió. I açò només serà possible compensant als municipis forestals i als habitants de les zones rurals pel manteniment d’uns ecosistemes de gran valor, però que generen unes rendes molt baixes.

Si volem incrementar el compromís de l’administració autonòmica, de les administracions locals i dels particulars en la lluita contra problemes ambientals com els incendis o les plagues o en l’aplicació de mesures de gestió sostenible, hem d’apostar (sí o sí) per un nou model de finançament forestal, basat en el pagament pels serveis ambientals i estipular vies econòmiques realistes per a fer viables estos compromisos.

Actualment el rendiment de les finques forestals en el nostre territori és ínfim. Especialment en el cas de les menudes, que són la gran majoria. Per tant, obligar els propietaris a executar o pagar actuacions, que poden superar en molt els escassos ingressos que obtenen de les seues parcel·les, seria injust. I, a més a més, resultaria ineficaç, ja que en la pràctica no es podria aconseguir l’objectiu desitjat.

Fins i tot, la pròpia administració autonòmica trobaria dificultats per a executar subsidiàriament estes mesures sense definir prèviament un nou sistema per a obtindre fonts de finançament molt majors que les actuals. De res no servix dissenyar ambiciosos plans de gestió forestal i dictar legalment l’obligació d’executar-los, si després no s’establix cap mecanisme per a obtindre els recursos econòmics per a desenvolupar-los.

L’abandonament a gran escala de les finques forestals i de gran part de les explotacions agrícoles i ramaderes en el món rural valencià és el resultat d’importants transformacions socioeconòmiques, que ens han portat a una gran davallada de la rendibilitat d’estes activitats. Per este motiu, per a realitzar una gestió sostenible dels nostres boscos i fer front a problemes com les plagues, els incendis o l’erosió, s’han de buscar vies realistes per a obtindre recursos econòmics de tota la societat i no només dels propietaris forestals.

Per això, des de la Comissió Forestal d’Acció Ecologista-Agró considerem que cal adoptar mesures com el pagament pels serveis ambientals als propietaris forestals en funció de les externalitats que els boscos ens oferixen de manera gratuïta al conjunt de la societat valenciana. Cal compensar els municipis forestals i els habitants de les zones rurals pel manteniment d’uns ecosistemes de gran valor, però que generen unes rendes nul·les o molt baixes.

En este sentit, ja existixen algunes propostes concretes, com l’efectuada per l’investigador Ricardo Almenar en el seu assaig El Bosc Protector, que haurien de ser estudiades per l’administració per a poder ser implementades. Per exemple, algun mecanisme de pagament pels serveis ambientals es podria incloure ja, encara que fóra de forma general, en l’actual procés de modificació de la Llei Forestal Valenciana, una reforma benintencionada impulsada pel grup parlamentari de Podem, però que fins al moment no introduïx cap canvi legal útil per a millorar la gestió dels nostres boscos.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Denunciem davant la Direcció General de Medi Natural les tales abusives d’Enguera

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles