Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Residus > Es constituïx la Mesa Autonòmica contra la Incineració

Comissió de Residus

Es constituïx la Mesa Autonòmica contra la Incineració

Demanem una reunió a Ximo Puig per a exposar-li les nostres reivindicacions

divendres 20 d’abril de 2018, per  AE-Agró

El passat dissabte, 14 d’abril, es van reunir a Sagunt (Camp de Morvedre, València) diferents organitzacions ecologistes, veïnals i polítiques per a constituir la Mesa Autonòmica contra la Incineració i establir com lluitar contra la incineració i com millorar la qualitat de l’aire en el País Valencià. La Mesa Autonòmica contra la Incineració, en la qual participa Acció Ecologista-Agró, va acordar demanar una reunió a Ximo Puig, President de la Generalitat Valenciana, per a exposar-li les seues reivindicacions. L’actual generalització de les pràctiques d’incineració, coincineració i valoració energètica de residus suposen un risc per a la ciutadania i el medi ambient, motiu pel qual exigim aplicar el principi de precaució.

En la seua reunió constituent, la Mesa Autonòmica contra la Incineració va concloure que resulta necessària una major coordinació entre les distintes plataformes i associacions, tant a nivell regional com estatal, per a abordar la problemàtica relacionada amb la incineració, coincineració i valoració energètica de residus, que afecta directament a la qualitat de l’aire i a la salut de les persones i del medi ambient.

La Mesa Autonòmica contra la Incineració es va fixar com a objectiu prioritari acabar amb la incineració, coincineració i valoració energètica de residus en les condicions actuals, ja que estes activitats, en la seua gran majoria, vénen realitzant-se hui en dia en instal·lacions no adequades per a tal fi. Concretament en cimenteres i incineradores, les quals es troben ubicades massa prop de grans nuclis de població (Alacant, Sagunt i Bunyol-Xiva). Estes pràctiques suposen un risc per a estes poblacions, motiu pel qual es considera que, pel principi de precaució, haurien de tindre un major grau de control per part de les administracions.

Per això, donada la gravetat de la situació sobre la salut de les persones i la preservació del medi ambient en esta problemàtica específica, la Mesa Autonòmica contra la Incineració va acordar elevar una petició de reunió a l’actual President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, per a així poder traslladar-li les seues reivindicacions. Entre elles, està la revocació de les autoritzacions ambientals integrades per a la gestió de residus en cimenteres i incineradores, un major control i sanció sobre estes activitats industrials o la realització d’estudis epidemiològics i de plans de qualitat de l’aire públics i independents en les poblacions afectades.

La Mesa Autonòmica contra la Incineració, en la qual participa Acció Ecologista-Agró, també exigix la reducció de la producció de residus, la millora de la seua gestió en base a la jerarquia establida per la Unió Europea i la responsabilitat ampliada del productor. No es pot consentir que la valoració energètica siga la resposta a un deficient sistema de gestió de residus. A més a més, demanem una millora de la dotació pressupostària i de personal en matèria de medi ambient per al seguiment i control d’emissions i per a garantir una bona gestió dels residus.

Finalment, respecte del cànon sobre gestió de residus vigent, la Mesa Autonòmica contra la Incineració sol·licita que no s’apliquen bonificacions a la incineració, coincineració i valoració energètica pel risc que té sobre la població i el medi ambient. En canvi, es proposa que la recaptació del cànon revertisca sobre els municipis afectats per les emissions per a pal·liar els efectes de la contaminació. I també per a finançar les mesures de control i prevenció de la contaminació i la millora de la gestió dels residus.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : CEMEX: STOP incineració!!!

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles