Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Notícies > Demanem una moratòria urbanística fins que s’aproven els plans (...)

Pam a pam

Demanem una moratòria urbanística fins que s’aproven els plans territorials

El nostre company Paco Collado compareix en Les Corts, en representació de la Coordinadora per la Protecció de Les Moles, per a sol·licitar esta mesura en els terrenys susceptibles de convertir-se en Infraestructures Verdes

divendres 22 de juny de 2018, per  AE-Agró

El passat dimecres, 19 de juny, la Coordinadora per la Protecció de Les Moles va comparéixer davant de Les Corts Valencianes per a sol·licitar una moratòria urbanística fins que siguen aprovats els diferents plans territorials. Paco Collado, representant d’Acció Ecologista-Agró en la Coordinadora, va ser l’encarregat de defendre esta mesura. L’objectiu de la compareixença era proposar que la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP) incloga algun article destinat a evitar que terrenys no urbanitzables i que resulten essencials per al disseny de les futures Infraestructures Verdes puguen ser reclassificats com a urbanitzables abans de la seua implantació.

Segons va declarar el nostre company Paco Collado, este risc amenaça al paratge natural de Les Moles de Paterna (Horta Oest, València), on l’alcalde està tractant d’impulsar un projecte urbanitzador amb l’objectiu de construir el macrocentre comercial Puerto Mediterráneo. Tal i com va indicar el representant d’Acció Ecologista-Agró en la Coordinadora per la Protecció de Les Moles, amb la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP) s’ha introduït un mètode de planificació territorial que establix instruments de planejament, l’àmbit d’aplicació del qual és tot el País Valencià. També contempla els Plans d’Acció Territorial (PAT), que desenvolupen l’Estratègia Territorial del País Valencià en àmbits supramunicipals. I finalment definix els instruments de planejament d’àmbit municipal.

Esta estratègia permetrà que dins d’unes poques dècades es duga a terme una ordenació del territori més coherent i funcional que la tinguda fins a l’actualitat. “Ens trobem, doncs, en un procés de transició i és convenient establir mesures preventives, garantistes, que facen més difícil que es continuen cometent els errors del passat durant este període de transició”, va manifestar Paco Collado davant de Les Corts Valencianes. El nostre company va posar com exemple el cas del paratge natural de Les Moles, que encara es troba amenaçat pel projecte fallit del centre comercial Puerto Mediterráneo. Este paratge natural queda dins de l’àmbit d’afecció del PAT Metropolità de València, que es troba en procés d’elaboració des de juliol de 2016, localitzant-se dins de la Primera Corona Metropolitana, que està delimitada pel By-pass.

“Seria paradoxal que poguera aprovar-se la requalificació d’estos sòls no urbanitzables en urbanitzables i que poc després foren classificats com a sectors de sòl no sostenibles i per tant protegits”, va explicar Paco Collado. Per al portaveu de la Coordinadora “si ja estiguera aprovat el PAT Metropolità de València, segurament no hauríem sol·licitat fer esta compareixença, perquè el paratge natural de Les Moles hauria quedat inclòs dins de la seua Infraestructura Verda i seria impossible que eixos sòls pogueren ser reclassificats com a urbanitzables".

Per això, proposem que s’establisquen mesures cautelars que servisquen per a evitar que se reclassifiquen sòls no urbanitzables, que en el futur seran necessaris per a la Infraestructura Verda, fins que s’aprove l’Estratègia Territorial o la Infraestructura Verda del País Valencià. Estes mesures cautelars serien d’especial aplicació en els municipis que tenen un alt percentatge de la superfície del seu terme municipal actualment classificat com a sòls urbans, urbanitzables o ocupats per infraestructures viàries. L’establiment d’estes mesures cautelars encara estaria més justificat mentre estiguera tramitant-se un PAT. És a dir, en el cas concret de Paterna i, dins de Paterna en el paratge natural de Les Moles, no hauria de ser possible la requalificació de sòls no urbanitzables fins que estiguera vigent el PAT Metropolità de València.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : La Coordinadora per la Protecció de Les Moles sol·licita a la Conselleria la protecció de les trinxeres de Paterna

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?