Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Residus > La Generalitat Valenciana es rendix davant del "lobby" de la (...)

Comissió de Residus

La Generalitat Valenciana es rendix davant del "lobby" de la incineració

Decebedora reunió amb Elena Cebrián, conselleria de Medi Ambient

divendres 13 de juliol de 2018, per  AE-Agró

El passat dimecres, 11 de juliol, la Mesa Autonòmica contra la Incineració, entitat en la qual participa Acció Ecologista-Agró, es va reunir amb Elena Cebrián, consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, amb Fran Quesada, secretari autonòmic de Medi Ambient, i amb Joan Piquer, director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental. A ells li vam transmetre les reivindicacions i peticions de la Mesa Autonòmica contra la Incineració en una reunió que per a AE-Agró va resultar totalment decebedora. A dia de hui no tenim pràcticament cap expectativa sobre la incineració de residus, ja que la Generalitat Valenciana s’ha plegat a les demandes del lobby del ciment i el del taulell.

En la reunió del passat 11 de juliol, la Mesa Autonòmica contra la Incineració va sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural que pose en pràctica el principi de precaució, reduint en el PIR (Pla Integral de Residus) la incineració a zero i incloent la separació efectiva dels residus orgànics per a compostatge. També vam demanar que en els pròxims pressupostos de la Generalitat Valenciana es corregisca la redacció aprovada per Les Corts la setmana passada de l’impost sobre l’eliminació de residus en abocadors i incineració, coincineració i valorizació energètica, ja que la valorizació hi està exempta.

Des de la Mesa Autonòmica contra la Incineració entenem que els lobbies empresarials han pressionat al Govern autonòmic i han aconseguit el seu objectiu: reduir al no-res les taxes que haurien de pagar per contaminar l’aire. L’impost en qüestió ja va ser retallat substancialment en el tràmit parlamentari, doncs es van deixar fora del seu àmbit als residus municipals i assimilats però, ara, inclús es deixa a criteri de les empreses gestores decidir si un residu perillós és valoritzable o no.

En la reunió amb la Conselleria de Medi Ambient també vam recordar a l’administració valenciana que ha d’existir una dotació pressupostària acord amb la importància de millorar la qualitat de l’aire. Tanmateix, pel que respecta a esta demanda, tenim la impressió que no és una prioritat per al Govern valencià, malgrat que per a les associacions i entitats de Mesa Autonòmica contra la Incineració la qualitat de l’aire que respirem resulta tan essencial com la dependència, la sanitat o l’educació.

En este sentit, vam exigir la creació d’un ens realment independent que controle les emissions i tot el funcionament de les empreses que incineren, coincineran o valoritzen residus. Este ens hauria de dependre de Les Corts Valencianes i no del Govern de torn i el seu personal d’inspecció hauria de treballar més en intensament que ara. Enguany, per exemple, s’han inspeccionat encara menys empreses que l’anterior.

Des de la Mesa Autonòmica contra la Incineració considerem que han d’augmentar les inspeccions i els controls, tant de les entrades i eixides de la fàbrica com de les emissions a l’aire. També que s’han de dur a terme exhaustivament, sense previ avís i amb conseqüències sancionadores si és el cas. I invertint els diners recaptats de les sancions en la comarca afectada per a millorar la qualitat del seu aire o per a elaborar estudis comparatius de malalties. Açò, per ara, no podrà ser així segons la Conselleria, a pesar d’haver-ho promés en altres reunions.

Altra reivindicació plantejada a l’administració valenciana va ser el compliment de la Llei de Transparència i la publicació electrònica dels documents sotmesos a exposició pública en la web de la Generalitat. De la mateixa manera, vam demanar que s’informe als ajuntaments més afectats del seguiment de les dades arreplegades i les conclusions extretes i que, quan se sol·licite documentació per part d’associacions i entitats, no ens coste mesos i mesos rebre-la.

Finalment, també vam sol·licitar que s’establisca obligatòriament la coparticipació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria de Medi Ambient en l’elaboració de les autoritzacions a la incineració, la coincineració i la valoració energètica. Ha de ser la Conselleria de Salut Pública qui realitze i explique als ajuntaments els seus estudis sobre les malalties (especialment les relacionades amb la fertilitat, l’aparell circulatori i el respiratori) i no només el número de morts.

Fins al moment, l’acció del govern valencià pel que respecta a la incineració, la coincineració i la valoració energètica ha sigut del tot insuficient, amb un ritme de treball massa lent i poc eficaç. La mateixa consellera Elena Cebrián va reconéixer durant la reunió que no disposen dels mitjans econòmics i personals necessaris per a dur a terme determinats plans. I sospitem que tampoc no disposen de la voluntat política.

Cal recordar que la Mesa Autonòmica contra la Incineració volia reunir-se amb Ximo Puig, president de la Generalitat, i no amb la responsable de Medi Ambient. I que Ximo Puig, malgrat haver-se reunit amb el lobby empresarial de la incineració, va declinar la nostra oferta, fet que ens pareix una greu falta de consideració. Més encara si tenim en compte que la valenciana és la comunitat líder de l’Estat espanyol pel que respecta a la incineració de residus en cimenteres.

Per tant, després de participar en esta reunió com a membres de la Mesa Autonòmica contra la Incineració, des d’Acció Ecologista-Agró només podem valorar la trobada amb la Conselleria de Medi Ambient com a decebedora. A dia de hui, no tenim pràcticament cap expectativa sobre la incineració de residus, ja que la Generalitat Valenciana s’ha plegat de nou a les demandes del lobby del ciment i el del taulell i anteposa el benefici econòmic d’estes empreses a la salut de la ciutadania i del medi ambient.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : La contaminació, l’enemic invisible

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?