Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Territori > L’Albufera, tot per fer

Comissió de Territori

L’Albufera, tot per fer

Continuem assistint a la inacció i falta de coordinació entre les administracions

divendres 31 d’agost de 2018, per  AE-Agró

El passat mes de juny, membres de la Comissió de Territori d’Acció Ecologista-Agró, com a entitat que representa als interessos ambientals en el marc de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera, vam tindre ocasió de comprovar, una vegada més, que la solució als problemes ambientals d’este espai natural pareix encara llunyana. Continuem assistint a la inacció i la falta de coordinació de les administracions amb competències en este parc natural: l’Ajuntament de València, la Generalitat Valenciana i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).

Durant els últims dies de juliol vam seguir els senyals d’un cert enteniment entre les administracions convocades en el marc del Pla Especial de l’Albufera, motiu pel qual mostrem la nostra moderada satisfacció. Esperem tindre coneixement del document per a estudiar-lo amb atenció i expressar les nostres valoracions. Esperem que arreplegue els punts que ens pareixen claus per a començar a caminar en la recuperació d’este espai, i que assenyalem a continuació.

A nivell de gestió, el Parc Natural de l’Albufera seguix sense marc de planificació específica que establisca les necessitats de protecció d’este espai. Seguim sense PRUG (Pla Rector d’Ús i Gestió), sense normes de gestió de la Xarxa Natura 2000 i sense aprovar el decret jurídic que va eixir a exposició pública el passat any. Sense el consens sobre les necessitats ambientals de les espècies presents en la Zona d’Especial Conservació (ZEC) de l’Albufera no serà possible dissenyar una planificació hídrica adequada. I molt menys fer un bon seguiment.

A nivell de qualitat de l’aigua, l’Albufera continua lluny del seu bon estat ecològic. Es detecten xicotets senyals de la seua recuperació, però són clarament insuficients. Per a complir els objectius ambientals, l’Albufera, en compliment de la normativa d’aigües, necessita recuperar les aportacions d’aigua de qualitat, directa del Xúquer (i seria desitjable que també del Túria), repartida de manera adequada geogràfica i temporalment.

Però no sols això, s’ha d’incidir en l’eliminació de les entrades d’aigües residuals sense tractar, especialment en la zona nord-oest, així com de les pluvials carregades de contaminants. Els sistemes de drenatge sostenible representen una molt bona alternativa a la urbanització convencional per a minimitzar este impacte. Així mateix és imprescindible la reducció dels productes fitosanitaris i fertilitzants de síntesi, fomentant una agricultura ecològica i integrada en tota la conca de l’Albufera.

Quant a la quantitat d’aigua, sol·licitem la finalització de les actuacions de millora de l’eficiència de les depuradores. I l’increment de la reutilització d’aigua per a ús agrícola, alliberant cabals ambientals per mitjà de la corresponent revisió de les concessions que permeten recobrar els requisits ambientals d’esta massa d’aigua.

Esperem també, de les administracions, transparència, accés a la informació, i un adequat seguiment de les propostes que s’establisquen en el marc del Pla Especial de l’Albufera. És la nostra intenció participar de manera activa i constructiva, aportant tot el nostre coneixement sobre les necessitats ambientals per a poder aconseguir la recuperació d’este emblemàtic i valuós parc natural. Perquè el millor moment per a posar-nos mans a l’obra va ser fa ja molts anys. I el segon millor moment és ara.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Manifest per les zones humides

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?