Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Col·lectius > València en Bici > Per una ordenança de mobilitat més beneficiosa per a les persones i per a (...)

València en Bici

Per una ordenança de mobilitat més beneficiosa per a les persones i per a València

El document aprovat no respon a les necessitats de la ciutadania

dijous 31 de gener de 2019, per  AE-Agró

Este dijous, 31 de gener, l’Ajuntament de València ha aprovat el que anomena una “nova ordenança de mobilitat” enfront de l’anterior “de circulació”, que data de 2010. I ho ha fet amb la pretensió, entre altres, d’incorporar diferents maneres de desplaçar-se més actives (amb bicicleta, patinet i a peu) i llevant-li centralitat al cotxe en l’espai urbà. Des de València en Bici-Acció Ecologista Agró compartim la necessitat d’una renovació de l’ordenança de circulació des d’altres paràmetres. Però, considerem que l’ordenança aprovada es queda curta per a respondre a les necessitats de mobilitat de la ciutadania.

Les persones per a accedir al treball, la formació, les compres, per a fer visites, passar una estona d’oci, fer turisme, visitar al metge, anar al parc, passejar o fer gestions necessiten desplaçar-se. La majoria de vegades ho fan a peu. Però, amb el creixement urbà i l’augment de la distància als béns i serveis es requerix mitjans de transport. Este és el cas del transport públic o del cotxe privat, utilitzat especialment quan la gent no pot arribar a la seua destinació en condicions favorables amb el transport públic. Este fet, el de no poder arribar a un destí amb el transport públic, implica deixar sempre al grup social que no disposa de l’automòbil marginat en el seu accés a béns i serveis d’interés.

A més a més, paga la pena destacar que el cotxe particular genera uns impactes molt nocius per a les persones, l’economia i la natura: la sinistralitat viària, la contaminació, el soroll, el Canvi Climàtic o impedir l’ús del carrer per part d’altres activitats socials i econòmiques diferents del trànsit. En correspondència amb la major sensibilitat social procedix una ordenança que pretenga regular el trànsit, evitant estos impactes i afavorint les maneres més actives de desplaçar-se, així com una recuperació de l’espai per a les persones.

No obstant això, esta regulació dels usos de l’espai i del comportament de les persones que es desplacen en les diverses maneres de transport no és suficient per a garantir ni la seguretat viària, ni un espai lliure d’impactes ambientals, ni perquè els diferents col·lectius socials puguen accedir a les seues destinacions per a satisfer les seues necessitats o interessos legítims.

Precisament, la gestió de la mobilitat, a més a més d’incloure la gestió del trànsit (buscant que siga segur i eficient) i la gestió del transport i les seues maneres (buscant que siga sostenible sociocultural, ambiental i econòmicament), també pretén garantir que tots els grups socials puguen accedir a estos béns localitzats i el puguen fer d’una forma satisfactòria.

Per això, la mobilitat, més que preocupar-se perquè vianants, ciclistes, patinadors, automobilistes, passatgers o transportistes puguen transportar-se, posa l’accent en el fet que els xiquets, els majors, les persones amb mobilitat reduïda, treballadors, estudiants, consumidors, cuidadors, turistes, pacients, amics o famílies puguen arribar a les seues destinacions. La clau no està en els mitjans (el transport) sinó en els objectius (arribar, accedir).

L’ordenança aprovada pel consistori millora les condicions de vianants, ciclistes i patinadors i permet racionalitzar millor l’ús del cotxe, la qual cosa suposa una millora en la regulació de la circulació i els seus impactes ambientals. Però, no aconseguix millorar substantivament la mobilitat de les persones, vistes estes pel que són i no pels mitjans de desplaçar-se.

Per exemple, cal tractar la mobilitat infantil. I no solament per a anar l’escola, ja que la manca d’autonomia infantil en els desplaçaments dificulta el seu desenvolupament personal. Fa falta que es tracte la mobilitat als centres escolars, on ni els accessos a peu són segurs, ni els desplaçaments amb transport públic estan assegurats. Per altra banda, la mobilitat al treball, que suposa prop del 40% dels desplaçaments amb cotxe, és clau per a disminuir l’ús de l’automòbil, el seu trànsit i els seus impactes.

Des de València en Bici-Acció Ecologista Agró no podem oblidar tampoc que les persones amb mobilitat reduïda ho són en part per les barreres de l’entorn i dels mitjans de transport públic. I que encara falta introduir la perspectiva de gènere i considerar les necessitats de desplaçament de les persones que es dediquen a la cura i l’atenció familiar i de la llar.

En conclusió, l’Ajuntament de València s’ha animat a fer un pas per a millorar una ordenança de circulació i les diferents formes de desplaçament. Tanmateix, la seua proposta no sembla que vaja a aconseguir l’objectiu de garantir la mobilitat de les persones diverses que viuen al Cap i Casal o que ens visiten.

Des de València en Bici-AE Agró portem treballant prop d’un any a elaborar una proposta d’ordenança de mobilitat més integral, encara que segur que millorable, pensant en la mobilitat de les persones, que ens agradaria fora objecte de debat públic i de consideració per part del consistori. La pots trobar en el següent enllaç: Proposta d’ordenança municipal de mobilitat, transport, circulació i els seus espais per a la ciutat de València.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Els carrils bici no es toquen!

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?