Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Notícies > AE-Agró proposa incloure les zones forestals de Les Moles com a Àrees (...)

Pam a pam

AE-Agró proposa incloure les zones forestals de Les Moles com a Àrees Objecte de Conservació

Sol·licitem augmentar el grau de protecció

dimecres 27 de febrer de 2019, per  AE-Agró

L’actual proposta de Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Parc Natural del Túria contempla que la totalitat del paratge de Les Moles de Paterna (Horta Oest, València) quede inclosa com a zona d’ordenació d’Àrea d’Interfase Mosaic Agrícola Forestal. Esta categoria d’ordenació s’ajusta adequadament a la major part de la superfície d’este paratge natural. Però, des d’Acció Ecologista-Agró considerem que els terrenys de Les Moles que la cartografia del PATFOR (Pla d’Acció Territorial Forestal) descriu com a forestals haurien d’incloure’s dins de les Àrees Objecte de Conservació del PORN del Túria.

L’article 67 de la proposta de Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Parc Natural del Túria establix que s’inclouen dins de les Àrees Objecte de Conservació els espais de rellevant valor per estar ocupats per pinades de pi blanc (Pinus halepensis) o formacions de matoll, acompanyades o no de presència d’estrat arbori, la qual cosa es dóna en les zones cartografiades pel PATFOR (Pla d’Acció Territorial Forestal).

A més a més, l’article 17 del Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s’aprovava el PATFOR, establix que són terrenys forestals totes les superfícies cobertes d’espècies forestals arbòries, arbustives, de matoll o herbàcies, d’origen natural o procedent de sembra o plantació, que complisquen o puguen complir funcions ecològiques, de protecció, de producció, de paisatge o recreatives.

Actualment s’està elaborant el Pla d’Acció Territorial Metropolità de València (PATEVAL), un pla que contempla el disseny d’una infraestructura verda. És a dir, un conjunt de connexions territorials i biològiques que són necessàries per a la conservació dels processos ecològics. Esta infraestructura verda haurà de recolzar-se, en gran mesura, en els escassos terrenys forestals que ara hi ha dintre de l’àmbit territorial del PATEVAL, com per exemple els del paratge natural de Les Moles de Paterna (Horta Oest, València).

Estos terrenys forestals posseïxen les característiques arreplegades en l’article 67 del PORN i per tant són fonamentals per a la futura infraestructura verda que necessàriament ha d’establir el PATEVAL. Alguns d’estos terrenys forestals estan pròxims al bosc de la Vallesa i són terrenys que estan distribuïts a escassa distància uns dels altres per tot el paratge de Les Moles, ara inclòs al Parc Natural del Túria.

Per a Acció Ecologista-Agró, entitat que forma part de la Coordinadora per la Protecció de Les Moles, estes zones forestals constituïxen punts de pas i refugi de rellevant valor per a la funcionalitat de la futura infraestructura verda. Es troben principalment en la partida del Rabosar, els Pixadors, la Cova de la Mel i el Pla del Retor. Per això, en les nostres al·legacions per a millorar el PORN del Túria, hem sol·licitat catalogar com a Àrees Objecte de Conservació els terrenys de Les Moles cartografiats com a forestals pel PATFOR.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Amb l’aprovació de les nostres al·legacions al PORN del Túria Valterna tindrà garantits els accessos al barri

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles