Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Col·lectius > Morvedre > Opinió > Lafarge i el seu compromís

Camp de Morvedre

Lafarge i el seu compromís

Article d’opinió del nostre company i veí del Port de Sagunt Miquel Aguilar

divendres 5 d’abril de 2019, per  AE-Agró

Una vegada aprovat el Paratge Natural Municipal de Romeu a Sagunt (Camp de Morvedre, València) i sense notícies de nous "escapes" de pols de la cimentera Lafarge-Holcim, potser siga un bon moment per a reflexionar sobre el que ha passat aquests darrers mesos i el que en pot deparar el futur. A la fàbrica es van produir diferents incidents, avaries i "escapes", que es van poder veure i fotografiar, que van ser denunciats a la policia local i posats en coneixement de la Conselleria de Medi Ambient. A més, veïnes del Barri de La Forja denunciaren l’acumulació de pols de ciment als patis, terrasses i als cotxes.

Com a conseqüència d’aquestes denúncies, la Conselleria instal·là una unitat mòbil de mesurament de la contaminació al col·legi J. Rodrigo i un mesurador de partícules a la instal·lació fixa del col·legi Tierno Galvan, que no en tenia. I quina va ser la resposta de l’empresa? Negar-ho tot. Lafarge va negar que fóra pols de ciment i digueren que únicament havien tingut un incident de pocs minuts. Poc després, al Comité d’informació i sostenibilitat, es ratificaren en què no hi havia un problema de contaminació de l’aire a Sagunt.

És evident que alguna cosa en l’empresa no va funcionar correctament. És possible que manquen inversions per al control de la contaminació, però negar l’evidència del problema no és el millor camí per a solucionar-lo. I és una llàstima que els treballadors, coneixedors d’aquesta realitat, se sumen al cor de veus de "la empresa lo hace todo bien".

Amb la recent aprovació del Paratge Natural Municipal de Romeu i de la LOTUP, Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, que preveu la protecció dels espais naturals fins a 10 kilòmetres del litoral, culmina una aspiració de dècades de la nostra societat empenyorada en la protecció de la muntanya de Romeu. A pesar dels anuncis de tancament i amenaces de denúncies milionàries s’ha evitat que es destrossara la muntanya més enllà del que ara tenen autoritzat i que arriba a l’any 2042. Lafarge, per tant, té assegurat el subministrament de pedra calcària en el Salt del Llop per als pròxims 24 anys.

La resposta de l’empresa, també en aquest cas, ha sigut negar l’evidència, anunciar recursos legals i remetre’s a l’antic conveni com si fóra una assegurança que li hagueren signat per a sempre. Perllongar la tensió pot servir a la direcció de l’empresa per a no quedar mal davant els seus superiors, però en absolut serveix als treballadors i la societat en general.

Hem tingut al nostre municipi altres casos de contaminació i impacte ambiental en què les empreses han assumit la seua responsabilitat i han posat els mitjans per a solucionar-los. Parlem de casos com el de la flama de Saggas que generà preocupació i crítiques de la societat per la inútil crema de gas i el seu impacte en el Canvi Climàtic. Després de mesos de debats, fins i tot amb la presència del director de Saggas al Consell Assessor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sagunt, i d’accions ciutadanes com les dutes a terme per Acció Ecologista-Agró i altres entitats, Saggas va anunciar que instal·laria un compressor per a la recuperació del gas que es cremava. En aquests moments el compressor està en marxa, pel que cal felicitar l’empresa.

Lafarge ha manifestat, davant els últims esdeveniments, que vol negociar. Podria ser l’inici d’un canvi d’actitud. Unes qüestions sobre les quals caldria parlar podrien ser el control de la contaminació atmosfèrica i la reducció de les emissions, l’eliminació dels productes tòxics i perillosos que es cremen al forn, alternatives d’extracció que no impliquen obrir noves pedreres i la revisió de l’impacte acústic sobre les vivendes situades al voltant de l’empresa.

Modestament pense que pel bé de tots i en primer lloc dels treballadors, l’empresa ha de reconéixer la realitat, escoltar les protestes del veïnat i acceptar el paper que li correspon a l’administració com a garant del conjunt de la societat: empreses, treballadors i veïnat.

Miquel Aguilar, veí del Port de Sagunt i membre d’Acció Ecologista-Agró.

Este article va ser publicat per Levante-EMV el dimecres 3 d’abril.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Les pedreres de Lafarge-Holcim incomplixen la normativa d’emissions a l’atmosfera

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles