Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Forestal > Decàleg de mesures forestals per a les pròximes eleccions

Comissió Forestal

Decàleg de mesures forestals per a les pròximes eleccions

Propostes de Bosc Viu, la plataforma per la defensa dels ecosistemes forestals

divendres 12 d’abril de 2019, per  AE-Agró

Davant les imminents eleccions generals i autonòmiques, Bosc Viu, plataforma per la defensa dels ecosistemes forestals en la qual participa Acció Ecologista-Agró, demana a tots els partits que adopten polítiques per a avançar en una gestió forestal sostenible. Volem que es garantisca la conservació dels ecosistemes forestals. Però, també volem un veritable desenvolupament rural compatible amb la protecció del bosc i que ajude a millorar les condicions de vida dels habitants del món rural, frenar el despoblament, generar ocupació i obrir perspectives econòmiques viables, duradores i dignes.

Bosc Viu enviarà les seues propostes a tots els grups polítics valencians amb possibilitat de representació a Les Corts i s’oferix a mantindre reunions i contactes per a aclarir i concretar les mesures que constituïxen un veritable decàleg de progrés ambiental, social i econòmic per al medi forestal. Les mesures proposades es resumixen en deu grans línies d’actuació que la plataforma per la defensa dels ecosistemes forestals valencians considera urgents i necessàries per a millorar la gestió forestal, la sostenibilitat ambiental i el desenvolupament de les comarques d’interior amb bases sòlides i de futur.

La primera proposta consistix a incrementar significativament els mitjans materials, de personal i econòmics de la Conselleria encarregada del Medi Ambient per a fer front als reptes ambientals valencians i encetar projectes més ambiciosos. La segona mesura proposada és una regulació més sostenible, racional i social de la caça, millorant la normativa actual i exigint un compliment rigorós de les Lleis. En este sentit, plantegem afavorir sistemes de diàleg, enteniment i consens entre diferents actors socials, propietaris, municipis i usuaris de les àrees forestals i zones de caça. L’objectiu? Buscar la màxima compatibilització de les activitats de caça regulades i els usos socials d’àrees forestals i la conservació del medi natural, cosa que ens beneficia a tots.

La tercera mesura del decàleg aposta per la protecció efectiva i conservació rigorosa dels espais naturals protegits. Considerem que cal completar la tasca ja encetada de dignificar la figura dels Directors-Conservadors dels parcs naturals, així com del president de les Juntes Rectores i del conjunt dels membres d’estos òrgans de participació. Necessitem, a més a més, incrementar les dotacions de personal i recursos materials per a garantir una protecció de qualitat, compatible amb activitats econòmiques que ajuden al desenvolupament rural però sense degradar el medi ambient.

La quarta proposta és crear l’Estratègia Valenciana de Lluita contra l’Erosió. L’erosió edàfica, accelerada per processos antròpics (especialment per desforestació i degradació del sòl), i el conseqüent increment del risc de desertificació per causes humanes, constituïx un dels problemes ambientals més greus del País Valencià. Per això, cal una estratègia ambiciosa per a fer front a este problema. També cal posar en valor el treball dels agents mediambientals i dignificar la seua tasca essencial, tant en millores organitzatives, laborals i formatives, com en el degut reconeixement de la seua funció d’agent de l’autoritat, amb tot el suport de les institucions públiques. Esta seria la cinquena proposta.

La sisena planteja actualitzar el PATFOR (Pla d’Acció Territorial Forestal) i redactar el PGOF (Pla General d’Ordenació Forestal) ordenat per la Llei Forestal vigent. El PATFOR actualment vigent requerix una revisió per a actualitzar els seus objectius i adaptar-los dintre d’un enfocament on es prioritze la sostenibilitat real i no únicament retòrica. També cal, com demanem en el seté punt del decàleg, un aprofundiment de les directrius de gestió forestal sostenible, considerant les millors pràctiques aplicables i les recomanacions de les entitats científiques i institucions internacionals rellevants.

La huitena proposta aposta per desenvolupar l’Estratègia de Prevenció d’Incendis Forestals, tot reforçant la lluita contra les causes humanes dels focs i desenvolupant línies estratègiques específiques i mesures en relació als incendis per causes naturals que, encara que minoritaris, poden tindre greus conseqüències i escapen a les mesures ordinàries de prevenció. A més a més, cal desenvolupar en el màxim de municipis els sistemes de recollida de restes agràries i de jardineria per a evitar les cremes. Els sistemes s’han d’adequar a cada municipi amb la col·laboració de l’administració autonòmica i sense que supose càrregues ni per als ajuntaments ni per als agricultors.

El nové punt del decàleg proposa definir una Estratègia de Desenvolupament Rural Sostenible per al segle XXI que puga aturar o contrarestar el greu procés de despoblació de les comarques d’interior, que genere llocs de treball, incremente rendes i millore la qualitat de vida dels habitants. Esta estratègia s’ha de basar en tres pilars fonamentals. El primer són les activitats tradicionals agro-silvo-pastorals, que han de comptar amb el suport públic sempre que s’orienten a les modalitats compatibles amb la conservació del medi natural i que complisquen les normatives reguladores.

El segon pilar d’esta estratègia serien les activitats de turisme rural, ben regulades i ubicades per a maximitzar un turisme de qualitat, la generació de recursos endògens sostenibles a llarg termini i les sinergies amb les activitats tradicionals i les activitats de millora ambiental. Finalment, el tercer passaria per les activitats de millora, conservació i protecció del medi, incloent-hi tasques de vigilància, guiatge i educació, que han d’enfocar-se per a la generació d’ocupació local i revertir beneficis en els municipis afectats.

Finalment, la desena mesura del decàleg consistix a promoure, concretar i definir al llarg de la legislatura l’establiment d’un sistema de compensació als habitants del món rural pels serveis ambientals que gratuïtament aporten els ecosistemes forestals ben conservats. Este sistema podria basar-se en la proposta de l’investigador Ricardo Almenar, que defensa una taxa finalista que grave de manera raonable el consum de combustibles fòssils i d’aigua i que repercutiria després en els municipis, propietaris i habitants de les àrees forestals per a contribuir a una millor gestió i conservació dels ecosistemes forestals, de manera que es maximitzen les esmentades funcions protectores del bosc.

Este decàleg de mesures forestals per a les pròximes eleccions és el resultat del treball portat a terme per Bosc Viu de recollir les demandes i propostes de diferents col·lectius socials, tècnics i experts relacionats amb una gestió forestal sostenible, amb base científica, participativa i democràtica, que promoga la defensa dels ecosistemes forestals i dels habitants del medi rural.

Bosc Viu, plataforma per la defensa dels ecosistemes forestals valencians, està formada per Acció Ecologista-Agró, GECEN (Grup per a l’Estudi i la Conservació dels Espais Naturals), la Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO), la Societat d’Amics de l’Espadà; ANAV (Asociación Naturalista de Ayora y la Valle); Grup d’Estudi i Protecció dels Rapinyaires GER-Ecologistas en Acción, Marfull, Colla Ecologista l’Arrel (Ontinyent), Associació Cultural 9 d’Octubre (Vilamarxant), Associació Cultural Grèvol, CEVA (Coordinadora Ecologista de La Vall d’Albaida), la Colla Ecologista "La Carrasca"-Ecologistas en Acción (Alcoi), la Colla Ecologista-Cultural El Campanà (Crevillent), Connecta Natura, Ecologistas en Acción en la Serranía, FUNDEM (Fundació Enric Montoliu) Fundem, Grup Naturalista Heliaca (Monòver), Margalló-Ecologistas en Acción d’Elx, la Plataforma dels Pobles de La Safor; Un Voluntari Un Árbre (UVUA) i Xúquer Viu.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Sobre la proposta de modificació de la Llei Forestal

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles