Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Notícies > Manifest ecologista per a les eleccions del 28-A

Pam a pam

Manifest ecologista per a les eleccions del 28-A

Bases per a una política mediambiental al País Valencià

divendres 26 d’abril de 2019, per  AE-Agró

Davant les eleccions generals i autonòmiques d’este diumenge, 28 d’abril, que definiran l’estructura del poder polític en les institucions del Regne d’Espanya i també del País Valencià, Acció Ecologista-Agró vol aportar al debat social una aproximació a les matèries ambientals que, al nostre judici, requerixen una atenció prioritària i decidida per a la consecució d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de les persones, dret fonamental que haurà de reconéixer la pròxima modificació de la Constitució espanyola.

Superada la idea de l’existència d’un “futur comú que ens obliga a preservar el medi ambient per a les generacions futures” (Informe Bruntland 1987), des d’Acció Ecologista-Agró denunciem la situació del nostre present, marcat per una crisi ambiental sense precedents que, de la mà del calfament del Planeta, ha superat el punt de no-retorn i fa urgent la difusió i acceptació social del concepte de límit en l’activitat humana, coherent amb el món finit que habitem, i necessària l’exploració del decreixement com a eina d’estabilització ecològica i conservació de la natura.

Conscients de l’amplitud de l’ecologia, entesa com a disciplina que es vertebra en totes les facetes de l’acció humana, abordarem només algunes de les matèries compreses entre les finalitats ecologistes, posant el focus sobre temes que han de contribuir amb les seues solucions a arbitrar processos de millora en altres contingències ambientals.

La selecció atén un criteri de proximitat territorial, prenent com a punt de partida l’espai delimitat com a País Valencià, contribuint a la conservació del Planeta sense renunciar a la vocació global. La nostra principal preocupació és la lluita contra el Canvi Climàtic, íntimament relacionada amb la defensa del territori, les conseqüències per a la salut pública, la generació de residus i la gestió de l’aigua.

Les accions que proposem per a mitigar perjudicis en estes matèries són la reducció d’emissions mitjançant el foment del transport col·lectiu i amb energia renovable, a més a més de la dissuasió de la mobilitat que emet CO2. També, la introducció de la regla de proximitat en la concepció de les infraestructures públiques i de l’ordenació del territori.

En este sentit, demandem el foment de l’equació “producció local & consum local”. Exigim la dissuasió de la deslocalització global i de l’explotació dels pobles en vies de desenvolupament. Volem un comerç just i un consum responsable. També volem I+D+I sobre energia renovable i tecnologia no contaminant, estalvi energètic i la generalització de la imposició de mesures compensatòries per a les activitats amb impactes negatius en el medi ambient. Cal repercutir els costos ambientals en el sistema econòmic.

Apostem per la bio-construcció, la reutilització i el reciclatge, així com per l’adequació d’infraestructures i la implantació del concepte d’infraestructura verda. També per la valorització dels embornals de carboni. Cal tindre més cura dels boscos i les zones forestals, a més a més de promocionar mesures preventives en la lluita contra els incendis forestals.

També considerem fonamental l’increment de declaracions de protecció, especialment amb l’ampliació de parcs naturals i la planificació de la gestió del patrimoni públic protegit. Cal, a més a més, una moratòria d’activitats incompatibles amb el model d’economia sostenible i la intensificació de les mesures de lluita contra la pol·lució atmosfèrica. En este sentit, resulta urgent intensificar l’I+D+I sobre depuració de fums i recuperació energètica.

Pel que respecta a l’agricultura, exigim la supressió de l’ús de productes químics i la recuperació de sòls contaminats. Hem de fomentar l’agricultura ecològica i el comerç de proximitat, així com els hàbits alimentaris sostenibles i la sobirania alimentària. També cal fomentar la reducció d’envasos, la reutilització dels residus orgànics i la reducció, recuperació i reutilització del plàstic. Hem de transformar el sistema actual de gestió de residus i limitar abocaments i depuració. I per a això, cal una revisió de la valorització del residu i la creació d’un sistema de retorns de valor a la comunitat.

La millora de la transparència del sistema de gestió de l’aigua i la recuperació pública de concessions també són reptes que hem d’afrontar ja. En este sentit, és necessari el foment dels sistemes eficients en la gestió de l’aigua, l’ús de l’aigua com a element central de l’avaluació ambiental d’activitats i la intensificació del control sobre usos il·legals. Hem d’apostar per la permeabilitat del territori i el respecte del cicle de l’aigua. Necessitem també un pla de garantia de subministrament i un cabal ecològic i de vida en els rius, llacs i aiguamolls, sustentat en les restriccions ambientals.

Per a portar endavant totes estes propostes és necessària una educació ambiental permanent i l’aplicació sistemàtica del Principi de Precaució. Des d’Acció Ecologista-Agró proposem una gestió de la res publica que introduïsca els canvis necessaris per a l’establiment d’un model econòmic i social ecològicament sostenible, la generalització del balanç ecològic com a eina de control de l’execució de projectes d’activitats i que en la presa de decisions pels governs es pose en el centre de qualsevol consideració política, social o econòmica, la vida dels ciutadans.

Exigim un major esforç pressupostari per a la dotació de recursos a l’administració mediambiental, més eficiència en l’aprofitament dels fons europeus per al medi ambient, la transparència en els procediments i resolucions ambientals i la generalització de processos de participació pública real.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Feminisme per als temps del Canvi Climàtic: un 8 de març decisiu

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?