Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Col·lectius > L’esfonçament citrícola també a la marjal d’Almenara

L’esfonçament citrícola també a la marjal d’Almenara

dimarts 5 de desembre de 2006

L’esfonçament del sector citrícola (les taronges es venen "a lo que ixca", es a dir, sense preu...) fa que s’abandonen els horts plantats en la marjal a indicació d’alguns tècnics de la Conselleria d’Agricultura als anys 1998-2000 per a consolidar la dessecació permanent i evitar la declaració de Zona Humida del aleshores Esborrany del Catàleg.

Recordem que en mig de la gran polèmica, la posició de AVA i l’Ajuntament era que se declarara fora del Catàleg la finca del Racó, Bobalar, Puntarró i tot lo que quedava a l’Oest de la Sèquia de Torreblanca, com les terres que es mostren a la foto perquè l’augment del cultiu dels tarongers era imparable.

Als diaris de l’època ha quedat reflectida... la posició solitària que manteníem els grups ecologistes front als ajuntaments, propietaris i associacions conservadores agràries.

Malgrat els peus tolerants a la humitat, el posar-los en caballons elevats i airejats, malgrat estar tot l’any en les turbines bombejant automàticament l’aigua a la mar, malgrat que han estat molts arbres replantats (subvencions de zona catastròfica, subvencions per a la millora del regadiu localitzat) per ofegar-se en les plenes de l’any 2000 i 2004, la decisió dels llauradors de "tirar la tovalla" ha vingut per la debacle de preus que entre els motius té l’expectativa creada per la possible compra dels terrenys com a cessions de les reclassificacions dels PAI.

Mentre una xicoteta part de l’espai cultivat agrari es reclasifica, una enorme superfície ha quedat en la ruïna esperant una reclasificació impossible...

Considerant el sector en la seua totalitat, la famosa expectativa del “solar” ha contribuït a unes pèrdues econòmiques, socials i ambientals encara no quantificades però que segur superen els guanys.

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?