Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Col·lectius > LLUENT CONVERTIT EN BOBALAR

LLUENT CONVERTIT EN BOBALAR

dilluns 19 de juny de 2006

Cinc anys porta inundada de forma permanent la part de la marjal on estan els antics hivernacles de la Finca de Pascual Hnos.
L’ultim us de les vora 30 Ha de la seua superficie va ser el pasturatge tant de borregos i ovelles com dels bous i vaques cerrils de Faet. Anteriorment se va cultivar cols i ensiams en hivern i melons i altres productes horticoles a l’estiu.
La inundació permanent va ser posible a partir de la inundació de la parcel.la municipal i la entrada lateral primer per les antigues sequies i despres per desbordament del camí mitjer.
Igualment pel tancament de les eixides dels sifons que la comunicaven per sota el camí de magraners o del cordó que fa fer la Societat de Regants S. Marcel.li per tal de evitar que s’ajuntaren les aigües amb el sequiol de drenatge de La Taiola i la finca de Bledes SA.

Els dos primers anys, la vegetació va ser unicament de algues filamentoses propies d’aigua molt eutrofica (nitrats, urea...)i es va fer una colonia de mes de cent parelles de fumarells.
Posteriorment desaparegueren les algues i es quedà un "desert" vegetal amb aigüa terbola propiciada per les brises de la mar que remeneja tots els dies els fons a l’igual que la gran quantitat de carpes que remouen el fang del fons per menjar.
La millora de entrades de’aigua de qualitat de l’estany que hem fet i que l’ha anat renovant junt als xicotets desaigües que hem aconseguit fer funcionar per a fer-la correr, han portat a una colonització de la vegetació amb macrofits (asprella) i del bobalar tipic de mig metre d’aigua de profunditat.
Enguany el canvi ha estat espectacular. De fet, l’asprella comença a emergir a una quarta part de la superficie i els rotgles de boba son predominants a la zona mes pròxima al magatzem cremat, junt al canal de Torreblanca.
Ara, si les molesties dels pescadors ho permeten, de nou s’instala una colonia de fumarells i es veuen pollades de civerts, de fotges i galls de canyar.
Si aconseguim mantenir el flux d’aigua un any mes, la qualitat del lluent de Pascual Hons serà ja de marjal trasparent amb asprella.

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?